Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
HĐ Mạc tộc VN và các địa phương

HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Số : 01//QĐTC-HĐMTVN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             ------------------                                         -----------------------

                                                                           Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM

V/V: Cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm chức vụ

các Thành viên thuộc Hội đồng

Mạc tộc Việt Nam

KHÓA II

(  2014 - 2017 )

--------&---------

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM

-  Căn cứ Mục đích, Tôn chỉ hoạt động của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam.

-  Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc  Mạc tộc Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội ngày 02 tháng 11 năm 2014.    

-  Căn cứ Điều lệ sửa đổi và bổ sung về Tổ chức - Hoạt động của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam do Chủ tịch HĐMTVN ký, ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014.        

-  Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức - Hội đồng Mạc tộc Việt Nam.

                                                        QUYẾT ĐỊNH                      

Điều I.    Ban hành Quyết định về cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm chức vụ các Thành viên      thuộc Hội đồng Mạc tộc Việt Nam khoá II nhiệm kỳ 2014 – 2017.          

Điều II.  Các ông/ bà có tên trong Danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều III. Trong quá trình thực hiện khi cần thiết Danh sách này có thể được bổ sung, sửa đổi để kiện toàn bộ máy hoạt động của Hội đồng Mạc tộc Việt  Nam gọn nhẹ, đạt hiệu quả cao.

Điều IV.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM    

Đã ký

THÁI KHẮC VIỆT

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM KHOÁ  II

( Nhiệm kỳ 2014  - 2017 )

-------------

GS.TSKH  Phan Đăng Nhật       - Chủ tịch Danh dự HĐMTVN

                                                I. BAN THƯỜNG TRỰC

1 - Ông Thái Khắc Việt              - Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc Việt Nam

                                                                    Phụ trách chung

2- Ông Hoàng Trần Hòa            - Phó Chủ tịch Thường trực HĐMTVN

                                                    Phụ trách điều hành, thanh tra, nội chính

3 - Ông Mạc Văn Trang            - Phó Chủ tịch HĐMTVN

                                                    Phụ trách kết nối dòng họ

4- Ông Phan Mạc Tuấn             - Phó Chủ tịch HĐMTVN

                                                   Phụ trách Tài chính - Kinh tế  

5 - Bà Thái Hương                      - Phó Chủ tịch HĐMTVN

                                                   Phụ trách trùng tu, tôn tạo, xây dựng, kiến thiết các

                                                              Di tích và Từ đường họ Mạc

6. Ông Hoàng Văn Dũng            - Phó Chủ tịch HĐMTVN

                                                  Phụ trách Hội Doanh nhân Mạc tộc Việt Nam

                                              II. BAN THƯỜNG VỤ

                                  Gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐMTVN

1 - Ông Thái Khắc Việt           - Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc Việt Nam

2- Ông Hoàng Trần Hòa         - Phó Chủ tịch Thường trực HĐMTVN  

3 - Ông Mạc Văn Trang          - Phó Chủ tịch HĐMTVN                                         

4- Ông Phan Mạc Tuấn            - Phó Chủ tịch HĐMTVN  

5 - Bà Thái Hương                    - Phó Chủ tịch HĐMTVN

6- Ông Hoàng Văn Dũng        - Phó Chủ tịch HĐMTVN

7- Ông Trần Đăng Úy              - Phó Chủ tịch HĐMTVN

                                                     - Chủ tịch HĐMT tỉnh Hải Dương

Phụ trách các tỉnh Hải Dương, H­ưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai,

Hà Giang

8Ông Hoàng Văn Kể        - Phó Chủ tịch HĐMTVN

                                              - Chủ tịch HĐMT TP Hải Phòng 

Phụ trách các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình,Thái Bình. 

9- Ông Phan Đăng Long     - Phó Chủ tịch HĐMTVN

                                               - Trưởng ban liên lạc họ Mạc Hà Nội 

Phụ trách các tỉnh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. 

10-  Thái Doãn Đệ                - Phó Chủ tịch HĐMTVN

                                               - Chủ tịch HĐMT Nghệ - Tĩnh

Phụ trách các tỉnh Nghệ Tĩnh,Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Trị , Thừa Thiên Huế. Quảng Nam- Đà Nẵng. 

11- GS Mạc Đường           - Phó Chủ tịch HĐMTVN

                                            - Chủ tịch HĐMT TP Hồ Chí Minh

                                  Phụ trách TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ 

              III. BAN THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG

              - Ban Thường trực HĐMTVN

              - Các Trưởng Ban, Bộ phận thuộc HĐMTVN

              -TBT trang Web mactoc.com và Bản tin Mạc tộc

              - Chủ tịch Hội Doanh nhân Mạc tộc Việt Nam

             - Chủ tịch Quỹ khuyến học – khuyến tài Mạc Đĩnh Chi

             - Chủ tịch Hội Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam

             - Chủ tịch Hội phụ nữ Mạc tộc Việt Nam

                                                IV. CƠ CẤU

                                 CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

                                 VÀ CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH

 1.Văn phòng Hội đồng Mạc tộc Việt Nam

 

Địa chỉ    :

 119 phố Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

 

Điện thoại:

04.37919966 ; 04.37919293

 

Email      :

tuanp5c48@gmail.com

 - Ông Thái Lê Tuấn              - Chánh văn phòng

 

Địa chỉ    :

 P206, N06, ngõ 49 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Điện thoại:

0935.888.326

 

Email      :

tuanp5c48@gmail.com

 - Ông  Thái Văn Hưng         – Phó Văn phòng Thường trực

 

Địa chỉ    :

 309 H1, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

 

Điện thoại:

0903.455573

 

Email      :

 tvhung@northstar.com.vn

- Ông Vũ Trường Long        – Phó Văn Phòng

 

Địa chỉ    :

 Số 34, ngách 93 ngõ Văn Hương, Đống Đa, Hà Nội

 

Điện thoại:

01696926647,  04.22460478

- Ông Phạm Bá Vương         - Phó văn phòng

 

Địa chỉ    :

 Tập đoàn FPT

 

Điện thoại:

01233738366

 

Email      :

 phamba_vương@yahoo.com.vn

- Ông Hoàng Ngọc Anh        - Phó văn phòng

 

Địa chỉ    :

 TP Hà Nội

 

Điện thoại:

0914.073883/ 0906577999

 

Email      :

ngocanh762009@gmail.com

2. Ban Tổ chức 

- Bà Nguyễn Ngọc Dung – Trưởng ban

 

Địa chỉ    :

Số 5, ngõ 67, phố Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Điện thoại:

0903.248965

 

Email:

dungnn300157@gmail.com

- Ông  Nguyễn Quang Tuyến  - Phó ban Thường trực

 

Địa chỉ     : 

 Đại tá – Quân khu III

 

Điện thoại:

0912844405

 

Email       :

quangtuyen.mac@gmail.com

- Ông  Ma Từ Đông Hải   - Phó ban

 

Địa chỉ     : 

 HĐMT tỉnh Thái Nguyên

 

Điện thoại:

0982325856

 

 

 

- Ông  Thái Văn Bường    - Phó ban

 

Địa chỉ     : 

 HĐMT Nghệ - Tĩnh

 

Điện thoại:

0168.7860032

 

 

 

- Ông  Hoàng Minh Duyệt  - Phó ban

 

Địa chỉ     : 

 HĐMT TP Hồ Chí Minh

 

Điện thoại:

0915.171339

 

Email       :               

duyetcamxuyen@yahoo.com.vn

3. Ban Nghiên cứu Lịch sử

- GS. TSKH Phan Đăng Nhật – Trưởng ban

Địa chỉ     : 

 Số 32C, ngõ 165,đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

0912.820121

Email       :

phandangnhatvhdg@yahoo.com.vn

- PGS. TS Đinh Khắc Thuân  – Phó ban

Địa chỉ     : 

 Viện nghiên cứu Hán Nôm

Điện thoại:

0989.099851

Email       :

 

4. Ban kết nối dòng họ

-  PGS. TS  Mạc Văn Trang  - Trưởng ban

Địa chỉ     : 

 Nhà số 31, ngách 79/56 ngõ 79 Cầu Giấy, HN

Điện thoại:

 0904117959

Email       :

macvantrang@gmail.com

- Ông Thái Kế Toại              - Phó ban

Địa chỉ     : 

 Phòng 1706, DN1, CT3, Khu đô thị mới Trung Văn Nam, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại:

 0913.027479

Email       :

 thaiketoai@gmail.com

 5.Ban Truyền thông  – Trang Web : mactoc.com – Bản tin  

- GS. TSKH Phan Sỹ An    - Trưởng ban - Tổng biên tập trang Web

 

Địa chỉ    :

Số nhà 11 ngõ 4 phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

 

Điện thoại:

0913.575042

 

Email      :

drphansyan@gmail.com

- ThS. Mạc Quốc Anh      - Phó ban Thường trực - Phó Tổng biên tập trang Web

 

Địa chỉ    :

Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Hà Nội

 

Điện thoại:

0976.818386

 

Email      :

macquocanh@gmail.com

- TS.  Thái Trung Kiên      - Phó ban - phụ trách về  Công nghệ Thông tin

 

Địa chỉ    :   

P402. E4, Thành Công- Ba Đình- Hà Nội

 

Điện thoại:

0936.898977

 

Email       :      

kienthaitrung@gmail.com

- Kỹ sư Nguyễn Đăng Khoa – Thư ký trang Web

Địa chỉ     :

khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:

0914.155689

Email       :       

khoavn99@gmail.com

- Ông Hoàng Trần Cương   - Phụ trách về Thơ và Văn

 

Địa chỉ     :

Số 307/259 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Điện thoại:

0913.205871

 

Email       :       

htcuong307@gmail.com

- Ông Hoàng Gia Cương     - Phụ trách về Thơ và Văn

 

Địa chỉ    :   

Số 104 ngõ Lương Sử C, Đống Đa, Hà Nội

 

Điện thoại:

0985.709150

 

Email       :      

cuonghoanggia@gmail.com

 6. Ban Kinh tế - Tài chính

- Ông Phan Mạc Tuấn        Trưởng ban

                       Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục UNET 

 

Địa chỉ    :

Số 26 Tập thể Quân Đội K80C Vĩnh Phúc, Hà Nội

 

Điện thoại:

0989899958

 

Email      :

mactuan62@gmail.com

- Ông Phan Sỹ Minh             - Phó ban Thường trực

                                    Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sữa Quốc tế IDP  

                                   Giám đốc Công ty sữa Ba Vì        

 

Địa chỉ    :

 số 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

 

Điện thoại:

0903.238554

- Ông Lê Ngọc Mỹ              - Phó ban

                       Giám đốc Công ty Thương mại - Đầu tư Vĩnh Phúc

 

Địa chỉ    :

A4, ngõ Tuổi trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

 

Điện thoại:

0903.424611

 

Email      :

 vpctradig@hn.vnn.vn

 7. Quỹ khuyến học - khuyến tài Mạc Đĩnh Chi

- GS. Hoàng Hòe                -  Chủ tịch

 

Địa chỉ    :

22 ngõ 773 Đường Giải Phóng- Hoàng Mai- HN

 

Điện thoại:

04.38642670, 0904793088

 

Email      :

 hoanghoe@fpt.com

- GS. Hoàng Tụy                -  Chủ tịch danh dự

 Địa chỉ    :

Đội Cấn – Hà Nội

Điện thoại:

 

- GS. TSKH Thái Duy Tuyên     -  Phó Chủ tịch

 

Địa chỉ    :

Số 210 đường Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Điện thoại:

0904213451

- Ông Phan Đăng Hùng                       - Phó Chủ tịch

Địa chỉ    :

Hội Khuyến học Việt Nam

Điện thoại:

0913.347697

Email      :

 

- PGS.TS  Nguyễn Quý Thái      - Phó Chủ tịch

 

Địa chỉ    :

Khoa Da liễu-Đại học Y - Duợc Thái Nguyên

 

Điện thoại:

0913.313147

 

Email      :

 

- Thạc sỹ Mạc Văn Tạo                - Thư ký

 

Địa chỉ    :

Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Điện thoại:

01653966668

 

Email      :

 

 8. Ban Thanh tra

- Ông  Hoàng Trần Hoà            - Trưởng ban

Địa chỉ      : LK 6C-03 Làng Việt Kiều châu Âu, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại : 0976.501354

Email        : hoangtranhoa@gmail.com

- Ông Mạc Văn Thanh      - Phó ban Thường trực

 

Địa chỉ    :

HĐMT tỉnh Hải Dương

 

Điện thoại:

 0913.256024

 

      :

 

- Ông Thái Lê Tuấn          - Phó ban – kiêm Thư ký

Địa chỉ    :

 P206, N06, ngõ 49 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

0935.888.326

Email      :

tuanp5c48@gmail.com

- Ông Tô Duy Hinh            - Phó ban

 

Địa chỉ    :

 HĐMT tỉnh Nghệ Tĩnh

 

Điện thoại:

0913.093239

 

Email      :

dulichxuanhinh@yahoo.com.vn

- Ông Mạc Như Giác           -  Phó ban

 

Địa chỉ    :

Lô 31- P 7.1.Nguyễn Tất Thành ,TP Đà Nẵng

 

Điện thoại:

 0903.588323

 

Email     :

 giacmn@gmail.com

- Ông Hoàng Sơn Hiền    - Ủy viên

 

Địa chỉ    :

HĐMT TP Hải Phòng

 

Điện thoại:

0913.246387

 

Email      :

hoangsonhien@gmail.com

- Ông Vũ Trường Long  - Uỷ viên

 

Địa chỉ    :

 Số 34, ngách 93 ngõ Văn Hương, Đống Đa, Hà Nội

 

Điện thoại:

01696926647

- Ông Phạm Đức Hùng   - Uỷ viên

 

Địa chỉ    :

 Số 12 A Đinh Công Tráng, Hà Nội

 

Điện thoại:

0903420576

 

    :

 

- Ông Nguyễn Trọng Ngưỡng   - Uỷ viên

 

Địa chỉ    :

 Nhà số 781/A14 Đường Lê Hồng Phong, P12, Q 10. TP HCM

 

Điện thoại:

0913879376

 

     :

 

9. Hội đồng Tư vấn  MTVN

- Bà Thái Hương                 -  Chủ tịch  

- Ông Lều Vũ Điều             -  Phó Chủ tịch

- Ông Hoàng Văn Khánh   -  Phó Chủ tịch  

- Ông Nguyễn Quốc Bình - Phó Chủ tịch    

- GS Hoàng Tụy                 - Uỷ viên

- Bà Liên Hương                - Uỷ viên 

- Ông Vũ Tiến Trinh         -  Uỷ viên         

- Ông Nguyễn Xuân Thú  - Uỷ viên        

- Ông Thái Khắc Đạt         - Uỷ viên     

- Thầy Khoa Năng Trình - Ủy viên

10.  Hội Doanh nhân  Mạc tộc Việt Nam  

- Ông Hoàng Văn Dũng

                                  Phó Chủ tịch Thường trực

                                 Phòng Thương mại và Công nghệp Việt Nam VCCI

                                 Chủ tịch Hội Doanh nhân Mạc tộcViệt Nam 

 

Địa chỉ    :

Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam ( VCCI )

 

Điện thoại:

 0913.254091

 

Email     :

dunghv@vcci.com.vn

- Bà Thái Hương

                                       Chủ tịch HĐQT-  Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á

                                      Chủ tịch Tập đoàn True Milk

                                      Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Mạc tộc Việt Nam  

- Ông Hoàng Văn Khánh

                                     Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Tập đoàn PLACO

                                     Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Mạc tộc Việt Nam  

Địa chỉ    :

Tập đoàn PLACO Hải Phòng

Điện thoại:

 0916.522239

Email     :

khanhplaco@vnn.vn

- Ông Nguyễn Quốc Bình

                                   Chủ tịch Hội Đồng một thành viên , Tổng Giám đốc HANEL

                                   Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Mạc tộc Việt Nam  

Địa chỉ    :

Tập đoàn HANEL

Điện thoại:

 0913.208110

Email     :

 

- Ông Phan Mạc Tuấn         

                                     Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục UNET 

                                     Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Mạc tộc Việt Nam 

Địa chỉ    :

Số 26 Tập thể Quân Đội K80C Vĩnh Phúc, Hà Nội

Điện thoại:

0989899958

Email      :

mactuan62@gmail.com

- Ông Mạc Quốc Anh

                                        Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

                                        Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Hà Nội  

                                       Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Mạc tộc Việt Nam 

Địa chỉ    :

Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Hà Nội

Điện thoại:

0976.818386

Email      :

macquocanh@gmail.com

- TS Hoàng Trần Đồng

                                      Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty CTE Việt Nam- Ba lan

                                      Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Mạc tộc Việt Nam 

                                      Phụ trách kết nối khối Doanh nhân nước ngoài thuộc Châu Âu

11. Ban Thi đua khen thưởng và kỷ luật

- Ông Thái Khắc Việt        – Chủ tịch HĐMTVN       : Trưởng ban

- Ông Hoàng Trần Hòa    – Phó Chủ tịch Thường trực HĐMTVN

                                              Phó ban Thường trực

- Bà Nguyễn Ngọc Dung – Trưởng ban Tổ chức      : Phó ban kiêm Thư ký

- Ông Thái Lê Tuấn         – Chánh Văn phòng HĐMTVN : Ủy viên

- Ông Phan Sỹ An           – TBT trang Web – Bản tin : Uỷ viên

V. DANH SÁCH  BAN CHẤP HÀNH  

   HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM

1. Ông Thái Khắc Việt             -  Chủ tịch  HĐMTVN

2. Ông Hoàng Trần Hòa          - Phó Chủ tịch Thường trực HĐMTVN

3. Ông  Mạc Văn Trang          - Phó Chủ tịch HĐMTVN  

4. Bà Thái Hương                   - Phó Chủ tịch HĐMTVN  

5Ông Phan Mạc Tuấn           - Phó Chủ tịch HĐMTVN  

6. Ông Hoàng Văn Dũng        - Phó Chủ tịch HĐMTVN  

                                                         Chủ tịch Hội doanh nhân Mạc tộc Việt Nam

7. Ông Mạc Đường                - Phó Chủ tịch HĐMTVN  

                                                         Chủ tịch HĐMT TP Hồ Chí Minh

8. Ông Hoàng Văn Kể            - Phó Chủ tịch HĐMTVN  

                                                         Chủ tịch HĐMT TP Hải Phòng

9Ông  Trần Đăng Úy            - Phó Chủ tịch HĐMTVN

                                                         Chủ tịch HĐMT tỉnh Hải Dương

10. Ông  Thái Doãn Đệ           - Phó Chủ tịch HĐMTVN

                                                         Chủ tịch HĐMT Nghệ - Tĩnh

11. Ông Phan Đăng Long        - Phó Chủ tịch HĐMTVN

                                                        Trưởng ban BLL họ Mạc Hà Nội

12. GS. TSKH Phan Đăng Nhật – Trưởng ban Nghiên cứu lịch sử họ Mạc

13. GS. TSKH Phan Sỹ An        - Trưởng ban Truyền thông- Tổng biên tập trang Web

14. Bà Nguyễn Ngọc Dung        - Trưởng ban Tổ chức HĐMTVN

15. Ông Thái Lê Tuấn               - Chánh Văn phòng HĐMTVN

16. GS. Hoàng Hòe                     - Chủ tịch Quỹ khuyến học – khuyến tài Mạc Đĩnh Chi

17. Ông Mạc Quốc Anh             - Chủ tịch Hội Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam

18. Ông Phạm Xuân Liêu         - Chủ tịch HĐMT tỉnh Ninh Bình

19. Ông Vũ Tiến Biên               - Chủ tịch HĐMT tỉnh Thái Bình

20. Ông Mạc Xuân Hiếu            - Chủ tịch HĐMT tỉnh Thanh Hóa

21. Ông Thái Doãn Phức          - Chủ tịch HĐMT tỉnh Vĩnh Phúc

22. Ông  Ma Từ Đông Hải        - Chủ tịch HĐMT tỉnh Thái Nguyên

23. Ông Phạm Văn Rạng          - Chủ tịch HĐMT tỉnh Cao Bằng

24. Ông Mạc Văn Quang          -  Trưởng ban BLL tỉnh Quảng Ninh

25. Ông Mạc Như Giác             - Trưởng ban BLL Quảng Nam- Đà Nẵng

26. Ông Hoàng Văn Đính          - Trưởng ban BLL tỉnh Khánh Hòa

27. Ông  Hoàng Tú                    - Trưởng ban BLL tỉnh Lâm Đồng

28.Ông Lều Vũ Điều                 - Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn 

29. Ông Hoàng Văn Khánh      -  Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn 

30. Ông Nguyễn Quốc Bình      - Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn 

31.  GS Hoàng Tụy                   - Chủ tịch Danh dự - Hội đồng Tư vấn

32. Bà Liên Hương                    - Uỷ viên Hội đồng Tư vấn 

33. Ông Vũ Tiến Trinh              -  Uỷ viên Hội đồng Tư vấn       

34. Ông Nguyễn Xuân Thú       - Uỷ viên Hội đồng Tư vấn     

35. Ông Thái Khắc Đạt            - Uỷ viên  Hội đồng Tư vấn

36. Thầy Khoa Năng Trình      - Uỷ viên  Hội đồng Tư vấn

37. Ông Phạm Công Hoan – Trưởng ban liên lạc Mạc tộc Bình Định

Một số Tỉnh /thành có Phó Chủ tịch được cử thêm 1 Ủy viên BCH HĐMTVN

                                                 ( còn bổ sung tiếp )

Các tin đã đưa
Bình luận
 
  Viết bình luận
 
Off Telex VNI VIQR
Họ tên
(*)
Email
(*)  
Địa chỉ
(*)
Nội dung
(*)
Mã xác nhận
(*)
Chú thích
(*) Là các trường bắt buộc
 
Hậu duệ nhà Mạc