Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
Văn bản HĐMTVN
BBT Trang Web đã khẩn trương xuất bản được " Bản tin Mạc tộc" số I năm 2015 trước tết 10 ngày và đã đến tay bạn đọc trong các chi họ Mạc và gốc Mạc trong cả nước vui xuân cùng số Tết. Nhiều bạn đọc viết thư yêu cầu đăng lên mạng mactoc.com để thêm nguồn để cùng chia sẻ. BBT trân trọng giới thiệu Toàn bộ nội dung của Bản tin Mạc tộc số I - 2015.
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015 VÀ CẢ NHIỆM KỲ KHÓA II
BBT vừa nhận được văn bản này từ ông Thái Khắc Việt - Chủ tịch HĐMTVN. Xin trân trọng giới thiệu.
BBT vừa nhận được văn bản này từ ông Thái Khắc Việt. Xin trân trọng giới thiệu.
BBT: Văn bản từ Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng
BBT vừa nhận được văn bản này từ ông Thái Khắc Việt, Phó CTTT HĐMTVN gửi đến. Xin trân trọng thông báo.
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM V/v: Ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Ban kiểm tra HĐMTVN
Hoàng Sơn Hiền: Sau phiên họp mở rộng giữa Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng và Hội đồng gia tộc họ Vũ – Trà Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng, ngày 24/11/2013 tại Từ đường họ Mạc – Cổ Trai; thực hiện sự chỉ đạo của GS – TSKH Phan Đăng Nhật, Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc Việt Nam – Trưởng Ban Vận động Mạc tộc, ông Hoàng Văn Kể, Phó ban Thường trực Ban Vận động, thay mặt Ban Vận động, đã gửi Thư kêu gọi các chi họ Mạc, gốc Mạc ở các địa phương trên cả nước, các gia đình, cá nhân con cháu dâu rể hai họ (họ Mạc và họ Vũ), phát tâm công đức, đóng góp kinh phí, cho vay ngắn hạn hoặc bằng các hình thức năng động, sáng tạo khác, để hỗ trợ, giúp đỡ Ban Xây dựng Từ đường họ có thêm điều kiện vật chất, tinh thần …hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đền thờ Thánh Mẫu Mạc Triều mà dòng họ đã trao phó. Toàn văn Thư kêu gọi:
mactoc.com vừa nhân được văn bản này do Phó CTTT HĐMTVN Thái Khắc Việt gửi dến. Xin trân trọng giới thiệu.
QUYẾT ĐỊNH Công nhận Ban liên lạc Mạc tộc tỉnh Khánh Hòa Nhiệm kỳ 2012 -2014.
Hậu duệ nhà Mạc