Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
Phần II - Khai khoa bảng

Đương khi lửa hạ, khách cao trai thư thả

Tới dòng nước biếc, vịnh khúc phù dung.

Đến bến ao trong, ngâm câu nhạc phủ

Bỗng bóng ai áo trắng mũ vàng

    Phất phơ diệu cốt cương tiên

    Hớn hở tinh thần khắc tục

Khách hỏi: tự đâu mà lại?

Thưa rằng từ núi: Hoa san

Khách kéo ghế mời ngồi vồn vã,

Này dưa ngon quả quý bày ra,

Chuyện gần thôi lại chuyện xa,

Nói cười lơi lả, tiệc hoa rơi bời.

Chuyện xong mới hỏi khách rằng:

    Khách đây quân tử ái liên chăng là?

    Tiện đây sẵn có giống nhà,

    Vẫn từng gìn giữ nâng niu hoa vàng,

    Nọ đào lý bỉthô còn kém,

    Kể trúc mai đơn lạnh con xa;

    Nào phải giống tăng phòng câu kỹ,

    Nào phải phường lạc thổ mẫu đơn,

    Cũng chẳng phải đông ly đào cúc,

    Mà cũng không cửu uyển linh lan:

    Chính là một giống sen thần

    Đầu non núi họa, giống vàng sinh ra.

Khách nghe nói: Khen thay quý lạ!

Phải chăng giống hoa cao mười trượng

Ngó cong như thuyền, lạnh giá như băng

Ngọt ngon tựa mật, xưa từng nghe tiếng

Nay được thấy trông

Khách trông thấy trong lòng hồi hộp

Bút ngũ lăng tay thảo nên ca.

Ca rằng:

    Thủy tinh làm mái cung đình

Lưu ly tạc để nên hình cung môn:

    Pha lê nát nhỏ làm bùn,

Minh châu làm móc trên cành tưới cây

    Hương thơm bay thấu từng mây,

Bích thiên âu cũng mê say tấc lòng;

    Quế xanh khóc vụng tủi thầm,

Tố nga luống những mười phần giận thân.

    Cỏ dao hái chốn phương tân,

Sông Tương trông ngóng mỹ nhân dãi dầu.

    Giữa dòng lờ lững vì đâu?

Non sông đất cũ cớ sao chẳng về?

    Đành nơi lưu lạc quản gì

Thuyền quyên lỡ bước lắm bề gian truân.

    Một lòng trung chính nghĩa nhân

Lo chi mưa gió phong trần tuyết sương!

    Chín e lạt phấn phai hương

Tháng ngày thấm thoát mỹ nhân ai hoài,

Nghe xong đạo sĩ than rằng:

    Nói chi ai oán thiết tha

    Kìa chẳng xem đoá tử vi nở trên ao phượng

    Hoa thược dược mọc trước bệ vàng,

    Cũng là địa vị thanh cao,

    Thanh danh hiển hách,

    Ơn trên thánh chúa,

    Mưa móc dồi dào.

    Vội chi tủi phận hờn duyên

    Nước non lẩn thẩn toan bề đi đâu?

Khách nghe ra như tình như cảm

    Đem lòng lĩnh mộ xiết bao

    Khúc trai đình tay tiên đề vịnh

    Thơ phong đầu giọng ngọc ngâm nga,

    Nỗi lòng xin giải gần xa

    Kính dâng một phú, hải hà xét soi

Bản dịch của C..... Đ..... Trong VĐBG
Các tin đã đưa
Bình luận
 
  Viết bình luận
 
Off Telex VNI VIQR
Họ tên
(*)
Email
(*)  
Địa chỉ
(*)
Nội dung
(*)
Mã xác nhận
(*)
Chú thích
(*) Là các trường bắt buộc
 
Hậu duệ nhà Mạc