Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
Thông tin việc họ

HĐMT TỈNH NGHỆ TĨNH

HĐMT 4 HUYỆN MIỀN TÂY NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

----------

Tương Dương, ngày 06 tháng 8 năm 2017

NỘI QUY BỔ SUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG VÀ BAN LIÊN LẠC

MẠC TỘC HUYỆN CON CUÔNG, TƯƠNG DƯƠNG, KỲ SƠN.

 2 XÃ NAM SƠN VÀ BẮC SƠN HUYỆN QUỲ HỢP

-----------------------------

          Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Mạc tộc Việt Nam được ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2011;

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mạc tộc Nghệ - Tĩnh ngày 06 tháng 7 năm 2014;

          Nhằm giúp cho các hoạt động của HĐ & Ban liên lạc Mạc tộc ở 3 huyện, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn và 2 xã Bắc Sơn, Nam Sơn huyện Quỳ Hợp đi vào nề nếp, thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình đã đề ra, góp phần xây dựng mối liên hệ, tình đoàn kết, thống nhất trong dòng họ Mạc  huyện: Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và 2 xã Bắc Sơn, Nam Sơn đồng thời góp phần vào duy trì hoạt động liên lạc, trao đổi thông tin với Hội đồng tộc Mạc tại Nghệ Tĩnh.

          Ban liên lạc Mạc tộc tại Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và 2 xã Bắc Sơn, Nam Sơn huyện Quỳ Hợp thống nhất xây dựng nội quy hoạt động của dòng họ Mạc đang sinh sống, làm việc ở khu vực Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn và 2 xã Bắc Sơn, Nam Sơn huyện Quỳ Hợp với các nội dung như sau: 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. HĐ và Ban Liên lạc Mạc tộc khu vực Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và 2 xã Bắc Sơn, Nam Sơn huyện Quỳ Hợp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội quy đã đề ra nhằm đảm bảo nguyên tắc tập trung ngày càng đông đảo anh em, con cháu trong gia tộc, xích lại gần nhau, đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động.

          2. Phương châm hoạt động của Mạc tộc là “Đoàn kết, tương thân tương ái, thiểu số phục tùng đa số cùng nhau hướng về cội nguồn, tiến về tương lai, xây dựng dòng họ ngày càng phát triển”.

          3. Xây dựng tổ chức theo hướng mở rộng và tự nguyện, không bắt buộc, tìm hiểu, tập hợp anh em trong gia tộc ở mọi nơi, góp phần xây dựng gia tộc ngày càng phát triển vững mạnh.

          4. Mọi thành viên trong gia tộc có trách nhiệm phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, làm nền tảng cho việc xây dựng dòng họ phát triển, tuyên truyền để các thế hệ con cháu noi theo và tiếp tục sự nghiệp xây dựng gia tộc họ Mạc tại Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và 2 xã Bắc Sơn, Nam Sơn huyện Quỳ Hợp liên kết với các chi họ Mạc gốc Mạc tại Nghệ Tĩnh nói riêng và ở mọi miền đất nước.

          II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA MẠC TỘC

          1. Đoàn kết trong gia đình, gia tộc và xã hội. Tích cực tham gia các hoạt động do Mạc tộc khu vực tiến hành.

          2. Ba  năm một lần, Mạc tộc khu vực 4 huyện tiến hành họp tổng, gặp gỡ, trao đổi giữa các thành viên trong dòng họ vào dịp trước (hoặc sau) tết Nguyên đán.

            (Thời gian, địa điểm tổ chức do HĐMT khu vực bàn thống nhất với các Ban liên lạc rồi thông báo sau).

          3.HĐ & Ban Liên lạc các vùng có trách nhiệm thống kê, tìm hiểu, lập danh sách các thành viên trong dòng họ theo từng địa bàn, thôn bản, xã, huyện.

4. Các thành viên, con cháu trong dòng họ đang công tác tại các phòng ban cấp huyện, lãnh đạo, cán bộ ở các xã đang công tác hoặc đã về hưu để nắm bắt thông tin, tìm hiểu nguồn gốc để cung cấp tư liệu góp phần hình thành sơ bộ tài liệu về dòng họ Mạc tại Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn.

5. Các hoạt động xã hội thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, khuyến học, khuyến tài trong dòng họ:

- Các gia đình trong dòng tộc Mạc phải quan tâm, dạy bảo con cháu trong việc học hành, nhất thiết không được để con cháu trong độ tuổi đi học phải bỏ học giữa chừng.

- HĐ Tộc Mạc & BLL trong khu vực Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn và 2 xã Bắc Sơn, Nam Sơn huyện Quỳ Hợp thống nhất xây dựng Quỹ họ hoạt động việc họ và khuyến học, khuyến tài của dòng họ nhằm hỗ trợ các gia đình gặp nhiều khó khăn có con, cháu đi học ở các cấp học, động viên, khích lệ các cháu chăm ngoan, học giỏi trong dòng họ.

* Mức đóng góp cụ thể như sau:

            +  Thu quỹ hoạt động việc họ: 20.000đ/ hộ/ năm trở lên tùy lòng hảo tâm nộp kế toán để HĐMT khu vực có quỹ hoạt động việc Họ.

         +  Quỹ vùng, cụm do BLL từng vùng, cụm thống nhất mức thu để có quỹ hoạt động vùng, cụm.

* Mức chi khuyến học như sau

 +  Đậu đại học 500.000 đ/cháu. 

 +  Đạt học sinh giỏi cấp tỉnh 300.000 đ/cháu

 +  Đạt học sinh giỏi cấp huyện cấp trường do BLL vùng đó chi khuyến học cho các cháu, mức khuyến học do BLL tự dự trù nguồn quỹ của họ vùng đó.

6. Khi có gia đình nào trong dòng tộc bị ốm đau lâu dài, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị ảnh hưởng thiên tai, Ban liên lạc phải kịp thời nắm bắt và thông tin cho HĐMT khu vực biết để được thăm hỏi kịp thời và vận động quyên góp ủng hộ. Mức đóng góp bằng công sức hoặc bằng vật chất để giúp đỡ, đóng góp mức ít nhất là: 20.000đ trở lên.(Tùy lòng hảo tâm) Chỉ được phép vận động quyên góp ủng hộ khi không may có gia đình trong dòng họ mắc, gặp phải những trường hợp trên và do HĐMT khu vực họp bàn thống nhất với các Ban liên lạc các vùng rồi giao cho các ban LL các vùng đi vận động quyên góp. Số tiền quyên góp được nộp về HĐMT khu vực và phải có danh sách kèm theo để HĐMT khu vực nắm và biểu dương những hộ có lòng hảo tâm ủng hộ nhiều.

7. Thăm hỏi ốm đau HĐMT khu vực không tổ chức đi thăm, chỉ thông báo cho các BLL ở các vùng được biết và đi thăm với tư cách tình cảm cá nhân và gia đình. Còn về chi thăm hỏi ốm đau thì giao cho BLL vùng đó chi quỹ họ vùng đi để lại đi thăm.

8. Mức chi thăm hỏi ốm đau tùy BLL vùng đó tự tính toán theo nguồn quỹ của mình:                                   

9. Khi có việc cưới anh, em trong dòng họ được mời thì phải đến sớm để đón tiếp khách giúp gia đình. 

10. Khi có việc tang thì các thành viên trong gia đình phải báo với Ban liên lạc để thông tin đến HĐMT và gia tộc, các thành viên trong gia tộc thu xếp thời gian, công việc sớm đến tham gia giúp đỡ, động viên gia đình.

11. Giảm và bỏ các thủ tục rườm rà, lạc hậu. Việc cưới, mừng nhà mới hay mừng Thọ và làm vía chỉ cần thông tin, mời qua điện thoại. Không cần phải có thiệp mời hay giấy mời mới đi. 

12. Hội đồng Mạc tộc khu vực sẽ được tổ chức hoạt động chung cho huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và 2 xã Bắc Sơn, Nam Sơn huyện Quỳ Hợp để duy trì các hoạt động. Họp HĐMT khu vực 2 quý một lần hoặc họp bất thường khi cần thiết,

Hội đồng Mạc tộc khu vực tổ chức đại hội họ 3 năm một lần và bầu HĐ & BLL khóa mới vào, dịp tết Nguyên đán phải báo cáo tình hình hoạt động và thu, chi quỹ họ cho toàn thể gia tộc được biết.

13. Ban liên lạc các vùng tổ chức họp theo từng vùng  một năm lần để các cụ và những hộ gia đình, con, cháu không có điều kiện đi họp giao lưu vùng khác được tham gia và mời HĐMT khu vực và đại diện BLL các vùng đến tham dự.

14. Duy trì hoạt động HĐ và Ban liên lạc giữa 4 huyện và với tộc Mạc Nghệ Tĩnh, góp phần củng cố tình đoàn kết trong dòng tộc Mạc.

15. Không để các thành viên trong gia đình, trong dòng họ mắc vào các tệ nạn xã hội và vận động đi cai tự nguyện hoặc bắt buộc nếu gia đình nào có người nghiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng Mạc tộc khu vực giao trách nhiệm cho Ban liên lạc từng vùng: Có trách nhiệm phổ biến nội quy này đến với các thành viên ở các vùng, xã, Thôn, Bản của huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và 2 xã Bắc Sơn, Nam Sơn huyện Quỳ Hợp Tổ chức họp Ban Liên lạc để thống nhất cách thức tiến hành.

2. Dòng họ Mạc ở Tương Dương: Lập danh sách các thành viên trong dòng họ theo từng địa bàn, từng gia đình, vận động đóng góp quỹ hội và liên lạc, thống nhất với dòng họ Mạc ở 2 huyện Con Cuông và Kỳ Sơn để thống nhất nội dung hoạt động.

3. Dòng họ Mạc ở Kỳ Sơn: Lập danh sách các thành viên trong dòng họ theo từng địa bàn, từng gia đình, vận động đóng góp quỹ hội.

4. Dòng họ Mạc ở Con Cuông và 2 xã Bắc Sơn, Nam Sơn huyện Quỳ Hợp: Lập danh sách các thành viên trong dòng họ theo từng địa bàn, từng gia đình, vận động đóng góp quỹ hội.

5. Thành phần tham gia ra nhập Họ mang tính tự nguyện không bắt buộc. 

6. Kinh phí đóng góp quỹ họ mỗi năm: Tùy lòng hảo tâm, mỗi năm vận động mỗi gia đình có thành viên là cán bộ huyện, xã và những hộ không phải diện cán bộ nhưng có điều kiện kinh tế khá giả đóng góp ít nhất 100.000đ trở lên.” Nếu hộ đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo thì phải xem xét giảm hoặc miễn hoàn toàn” Số kinh phí thu được nộp về cho HĐMT khu vực nắm, bàn giao cho kế toán vào sổ sách, có danh sách kèm theo để HĐMT khu vực nắm và biểu dương những hộ có lòng hảo tâm ủng hộ nhiều, để quyết toán vào dịp họp họ.

7. Những hộ khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì phải lập danh sách trích ngang gửi lên HĐMT để xem xét giảm hoặc miễn đóng góp.

IV. QŨY HỌ CHỈ ĐƯỢC CHI CÔNG VIỆC CHUNG CỦA  HỌ:

1. Chi cho ban liên lạc họp định kỳ và hoạt động công việc của họ

2. Chi khuyến học, khuyến tài

5. Tiền ăn, gặp mặt cuối năm vận động đóng góp sau nếu không đủ chi thì được phép chi nguồn quỹ họ bổ sung.  Nếu khoản đóng góp ăn còn dư thì nhập vào quỹ họ.

V. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG VÀ BAN LIÊN LẠC.

1. Vai trò của Hội đồng Mạc tộc và các ban liên lạc là: Trung tâm Đoàn kết và chắp nối dòng họ. Tổ chức giao lưu học hỏi các mô hình, cách làm giầu để xóa đói giảm nghèo.

2. Trách nhiệm của Hội đồng Mạc tộc và các ban liên lạc là: Tổ chức, thực hiện nghiêm  túc nội quy đã đề ra.

          3. Giải quyết, hòa giải những bất đồng, mâu thuận kéo dài trong nội bộ gia đình hoặc láng giềng hàng xóm Ban liên lạc có trách nhiệm đến hòa giải nếu chưa xong thì báo cáo lên HĐMT khu vực đến giải quyết nếu vẫn không xong thì mới giao cho chính quyền địa phương giải quyết.

         4. Nếu hộ gia đình nào có người nghiện ma túy thì Ban liên lạc có trách nhiệm đến vận động cai tự nguyện hoặc đi cai bắt buộc nếu BLL không vận động được thì báo cáo lên HĐMT khu vực xuống vận động nếu vẫn được không  thì mới giao cho chính quyền địa phương giải quyết.

       VI. PHÂN BỔ VÀ TRÁCH NHIỆM

  1. Hội đồng Mạc tộc chịu trách nhiệm chung, chỉ đạo đôn đốc các BLL thực hiện theo quy chế đề ra (nói một cách dễ hiểu là HĐMT khu vực như cấp huyện. Vùng hoạt động và làm việc, trách nhiệm như là cấp xã. Cụm như là thôn bản)
  2. Chia thành IV vùng; Vùng I. Kỳ Sơn; Vùng II. Lưu Kiền; xã Xá Lượng;  T. Giám; T. Trấn; T. Thái: Vùng III. Yên Thắng; Yên Hòa; Yên Na; Yên Tỉnh; Nga Mi; Xiêng Mi: Vùng IV. Con Cuông. 2 xã Bắc Sơn và Nam Sơn huyện Quỳ Hợp (Mạc Văn Bình,Trưởng vùng, Phó vùng tự bầu.)
  3. Chia thành XII cụm. Cụm I. Kỳ Sơn tính chung cả huyện hoặc tự chia; Cụm II. Lưu Kiền. Mạc Văn Mậu Trưởng ban, Phó tự bầu; Cụm III. xã Xá Lượng. Mạc Văn Phòng. Trưởng ban, Phó tự bầu; Cụm IV. Thị Trấn, Thạch Giám. Mạc Văn Núi. Trưởng ban, Phó ban LL Mạc Văn Tuấn; Cụm V. Tam Thái. Mạc Văn Quyết. Trưởng ban, Phó tự bầu; Cụm VI. Yên Thắng, Mạc Văn Thành Trưởng ban, Phó tự bầu; Cụm VII Yên Hòa, Yên Na. Mạc Văn Quyết. Trưởng ban, Mạc Văn Phỏng Phó ban LL; Cụm VIII. Yên Tĩnh. Mạc Văn Thoại Trưởng ban, Mạc Đăng Khoa. Phó ban LL; Cụm IX. Nga Mi, Xiêng Mi. Mạc Văn May. Trưởng ban, Mạc Văn Phanh. Phó ban LL; Cụm X. Con Cuông. Mạc Văn Huân. Trưởng ban, Phó tự bầu; Cụm XI. Xã Nam Sơn, Quỳ Hợp, Mạc Văn Bình. Trưởng ban, Mạc Văn Tấn. Phó ban LL, Cụm XII. Mạc Văn Tiến. Trưởng ban. Phó tự bầu.

Trên đây là Nội quy hoạt động của Tộc Mạc khu vực huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, 2 xã Bắc Sơn và Nam Sơn huyện Quỳ Hợp được thống nhất và thông qua để cùng nhau thực hiện có hiệu quả, có gì vướng mắc liên hệ với HĐMT khu vực hoặc Ban liên lạc Mạc tộc các vùng,Cụm, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, 2 xã Bắc Sơn và Nam Sơn huyện Quỳ Hợp để họp bàn bổ sung, sửa đổi nội quy này trong kỳ họp ban hội đồng tiếp theo. (có danh sách, số điện thoại của các thành viên HĐMT và Ban  liên lạc kèm theo bản Nội quy này).

                                                       T/M HĐ & BLL MT

                                                               CHỦ TỊCH

                                                        MẠC VĂN TOÀN

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CHI HỌ MẠC

 HUYỆN CON CUÔNG - TƯƠNG DƯƠNG - KỲ SƠN

- 2 XÃ NAM SƠN VÀ BẮC SƠN HUYỆN QUỲ HỢP

I. Huyện Kỳ Sơn.

TT

Họ & tên

Địa chỉ

Ghi chú

1

Mạc Đình Phòng

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

2

Mạc Thanh Hải

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

3

Mạc Văn Mây

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

4

Mạc Văn Năm

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

5

Mạc Văn Vắn

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

6

Mạc Văn Bún

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

7

Mạc Văn Toàn

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

8

Mạc Văn Cháu

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

9

Mạc Văn Minh

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

10

Mạc Văn Mây

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

11

Mạc Mây Tiến

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

12

Mạc Văn Ỏn

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

13

Mạc Văn Tun

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

14

Mạc Cả Liên

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

15

Mạc Khăm Mằn

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

16

Mạc U Lây

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

17

Mạc Văn Lõm

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

18

Mạc Văn Hải

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

19

Mạc Văn Panh

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

20

Mạc Văn Quản

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

21

Mạc Văn Mười

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

22

Mạc Bún Hương

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

23

Mạc (Mự Quý)

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

24

Mạc Văn Tuyên

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

25

Mạc Văn Việt

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

26

Mạc Văn Điệp

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

27

Mạc Văn Mằn

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

28

Mạc Văn Thuận

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

29

Mạc Y Va

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

30

Mạc Văn Viên

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

31

Mạc Văn Thải

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

32

Mạc Văn Minh

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

33

Mạc Văn Núi

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

34

Mạc Văn Diệu

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

35

Mạc Văn My

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

36

Mạc Văn B ún

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

37

Mạc Hồng Hòa

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

38

Mạc Văn Tuấn

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

39

Mạc Văn Thắng

Xã Chưu Lưu huyện Kỳ Sơn

 

40

Mạc Văn Cường

Xã Hữu Kiệm huyện Kỳ Sơn

 

41

Mạc Văn Khóe

Xã Hữu Kiệm huyện Kỳ Sơn

 

42

Mạc Văn Phuôm

Xã Hữu Kiệm huyện Kỳ Sơn

 

43

Mạc Văn Mây

Xã Hữu Kiệm huyện Kỳ Sơn

 

44

Mạc Văn Phuôn

Xã Hữu Kiệm huyện Kỳ Sơn

 

45

Mạc Văn Dung

Xã Tạ Cả huyện Kỳ Sơn

 

46

Mạc Văn Hải

Xã Tạ Cả huyện Kỳ Sơn

 

47

Mạc Văn K ỳ

Xã Tạ Cả huyện Kỳ Sơn

 

48

Mạc Văn Thành

Xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn

 

49

Mạc Văn Tùng

Xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn

 

50

Mạc Văn Hùng

Xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn

 

51

Mạc Văn Tiếp

Xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn

 

52

Mạc Văn Sơn

Xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn

 

53

Mạc Văn Hóa

Xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn

 

54

Mạc Văn Cả

Xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn

 

55

Mạc Văn Khăm

Xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn

 

56

Mạc Văn Nước

Xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn

 

II. Huyện Tương Dương   

1

Mạc Quang Việt

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

2

Mạc Văn Mậu

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

3

Mạc Văn Việt (phò)

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

4

Mạc Văn Đức

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

5

Mạc Thanh Long

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

6

Mạc Văn Dương

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

7

Mạc Văn Mằn

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

8

Mạc Văn Vắn

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

9

Mạc Văn Hoàn

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

10

Mạc Văn Thành

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

11

Mạc Văn Tiến (Hồng)

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

12

Mạc Văn Phùng

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

13

Mạc Văn Phượng

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

14

Mạc Văn Sơn

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

15

Mạc Văn Tiến (Tân)

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

16

Mạc Văn Xai

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

17

Mạc Văn Thiện

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

18

Mạc Văn Huệ

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

19

Mạc Văn Toàn

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

20

Mạc Văn Thiết

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

21

Mạc Văn Thương

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

22

Mạc Văn Minh

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

23

Mạc Văn Duẩn

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

24

Mạc Văn Dính

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

25

Mạc Văn Hà

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

26

Mạc Văn Khăm

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

27

Mạc Văn Thành(Hiểu)

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

28

Lương Mạc Long

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

29

Mạc Kha Mây

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

30

Mạc Văn Phanh

Xã Lưu Kiền huyện Tương Dương

 

31

Mạc Văn Ba

Xã Xá Lượng huyện Tương Dương

 

32

Mạc Văn Xoa

Xã Xá Lượng huyện Tương Dương

 

33

Mạc Văn Phòng

Xã Xá Lượng huyện Tương Dương

 

34

Mạc Văn Tuất

Xã Xá Lượng huyện Tương Dương

 

35

Mạc Văn Dương

Xã Xá Lượng huyện Tương Dương

 

36

Mạc Văn Ngọ

Xã Xá Lượng huyện Tương Dương

 

37

Mạc Văn Đoàn

Xã Xá Lượng huyện Tương Dương

 

38

Mạc Văn Thịnh

Xã Xá Lượng huyện Tương Dương

 

39

Mạc Văn Thiện

Xã Xá Lượng huyện Tương Dương

 

40

Mạc Văn Khăm Cóng

Xã Xá Lượng huyện Tương Dương

 

41

Mạc Văn Khoa

Xã Xá Lượng huyện Tương Dương

 

42

Mạc khăn Long

Xã Xá Lượng huyện Tương Dương

 

43

Mạc Văn Quý

Xã Xá Lượng huyện Tương Dương

 

44

Mạc Văn Thải

Xã Xá Lượng huyện Tương Dương

 

45

Mạc Văn Núi

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

46

Mạc Văn Bình

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

47

Mạc Văn Khoa

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

48

Mạc Văn Minh

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

49

Mạc Văn Tuấn

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

50

Mạc Văn Tư

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

51

Mạc Văn Tân

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

52

Mạc Văn Thành

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

53

Mạc Thị Mai

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

54

Mạc Thị Giang

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

55

Mạc Văn Lộc

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

56

Mạc Văn Tiếp

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

57

Mạc Văn Tiến

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

58

Mạc Văn Thắng

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

59

Mạc Văn Biển

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

60

Mạc Văn Hà

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

61

Mạc Văn Mây

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

62

Mạc Văn Thoại

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

63

Mạc Văn Hồng

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

64

Mạc Văn Thương

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

65

Mạc Thị Tới

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

66

Mạc Thị Hoa

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

67

Mạc Văn Khương

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

68

Mạc Văn Phong

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

69

Mạc Văn Toàn

Xã Thạch Giám huyện Tương Dương

 

70

Mạc Xuân Tần

Thị Trấn Hòa Bình huyện Tương Dương

 

71

Mạc Văn Nhuận

Xã Tam Thái huyện Tương Dương

 

72

Mạc Trần Đua

Xã Tam Thái huyện Tương Dương

 

73

Mạc Văn Thương

Xã Tam Thái huyện Tương Dương

 

74

Mạc Văn Thư

Xã Tam Thái huyện Tương Dương

 

75

Mạc Kha Quyết

Xã Tam Thái huyện Tương Dương

 

76

Mạc Văn Vọng

Xã Tam Thái huyện Tương Dương

 

77

Mạc Văn Vinh

Xã Tam Thái huyện Tương Dương

 

78

Mạc Văn Hải

Xã Tam Thái huyện Tương Dương

 

79

Mạc Văn Hà

Xã Tam Thái huyện Tương Dương

 

80

Mạc Thị Hoa

Xã Tam Thái huyện Tương Dương

 

81

Mạc Văn Quỳnh

Xã Yên Thắng huyện Tương Dương

 

82

Mạc Văn Lìm

Xã Yên Thắng huyện Tương Dương

 

83

Mạc Văn Thành

Xã Yên Thắng huyện Tương Dương

 

84

Mạc Văn Tiến

Xã Yên Thắng huyện Tương Dương

 

85

Mạc Văn Tuấn

Xã Yên Thắng huyện Tương Dương

 

86

Mạc Văn Vinh

Xã Yên Thắng huyện Tương Dương

 

87

Mạc Văn Thin

Xã Yên Thắng huyện Tương Dương

 

88

Mạc Văn  Thịu

Xã Yên Thắng huyện Tương Dương

 

89

Mạc Văn Khuân

Xã Yên Thắng huyện Tương Dương

 

90

Mạc Văn Dân

Xã Yên Thắng huyện Tương Dương

 

91

Mạc Văn Vôi

Xã Yên Thắng huyện Tương Dương

 

92

Mạc Đình Tăng

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

93

Mạc Hữu Giảng

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

94

Mạc Tư Khoa

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

95

Mạc Văn Xuân

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

96

Mạc Đình Trưng

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

97

Mạc Văn Toán

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

98

Mạc Phương Thảo

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

99

Mạc Thị Huệ

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

100

Mạc Thị Bốn

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

101

Mạc Thị Móng

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

102

Mạc Thị Thậm

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

103

Mạc Thị Mau

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

104

Mạc Thị Xoài

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

105

Mạc Thị Xớ

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

106

Mạc Thị Vị

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

107

Mạc Thị Pùm

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

108

Mạc Văn Lừng

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

109

Mạc Hiếu Kiệt

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

110

Mạc Văn Xổ

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

111

Mạc Văn Xếp

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

112

Mạc Văn Thoại

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

113

Mạc Văn Biểu

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

114

Mạc Xuân Tường

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

115

Mạc Văn Cần

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

116

Mạc Văn Mộc

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

117

Mạc Thị Hoa

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

118

Mạc Thị Xằn

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

119

Mạc Thị Dồi

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

120

Mạc Văn Hanh

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

121

Mạc Văn Chiến

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

122

Mạc Văn Vì

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

123

Mạc Thị May

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

124

Mạc Thị Phương

Xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

 

125

Mạc Văn Quyết

Xã Yên Na huyện Tương Dương

 

126

Mạc Văn Hành

Xã Yên Na huyện Tương Dương

 

127

Mạc Văn Bỉnh

Xã Yên Na huyện Tương Dương

 

128

Mạc Văn Biên

Xã Yên Na huyện Tương Dương

 

129

Mạc Văn Tứ

Xã Yên Na huyện Tương Dương

 

130

Mạc Văn  Hốn

Xã Yên Na huyện Tương Dương

 

131

Mạc Văn Mây

Xã Yên Na huyện Tương Dương

 

132

Mạc Văn Cận

Xã Yên Na huyện Tương Dương

 

133

Mạc Văn Vũ

Xã Yên Hòa huyện Tương Dương

 

134

Mạc Văn Hạnh

Xã Yên Hòa huyện Tương Dương

 

135

Mạc Văn Phỏng

Xã Yên Hòa huyện Tương Dương

 

136

Mạc Thị Thảo

Xã Yên Hòa huyện Tương Dương

 

137

Mạc Thị Thay

Xã Yên Hòa huyện Tương Dương

 

138

Mạc Thị Thắm

Xã Yên Hòa huyện Tương Dương

 

139

Mạc Thị Sợi

Xã Yên Hòa huyện Tương Dương

 

140

Mạc Văn Nghị

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

141

Mạc Văn Mây

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

142

Mạc Văn Hằng

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

143

Mạc Văn Đí

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

144

Mạc Văn Danh

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

145

Mạc Văn Tiền

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

146

Mạc Văn Kháy

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

147

Mạc Văn Mây

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

148

Mạc Văn Âu

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

149

Mạc Văn Khoang

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

150

Mạc Văn Lâm

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

151

Mạc Văn Khạt

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

152

Mạc Văn Là

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

153

Mạc Văn Đồng

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

154

Mạc Văn Chấn

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

155

Mạc Văn Pháp

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

156

Mạc Đình Thanh

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

157

Mạc Văn Tùng

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

158

Mạc Văn Bỉu

Xã Xiêng My huyện Tương Dương

 

159

Mạc Thị Tím

Xã Xiêng My huyện Tương Dương

 

160

Mạc Thị Quế

Xã Xiêng My huyện Tương Dương

 

161

Mạc Thị Tương

Xã Xiêng My huyện Tương Dương

 

162

Mạc Thị Liên

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

163

Mạc Thị Coi

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

164

Mạc Thị Quyết

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

165

Mạc Thị Ét

Xã Nga My huyện Tương Dương

 

III. 2 xã Nam Sơn & Bắc Sơn huyện Quỳ Hợp 

1

Mạc Văn Động

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

2

Mạc Văn Bình

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

3

Mạc Văn Việt Ngọc

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

4

Mạc Văn Huy

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

5

Mạc Văn Cần

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

6

Mạc Văn Kiện

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

7

Mạc Văn Hoàng

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

8

Mạc Văn Hiệp (A)

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

9

Mạc Văn Hiệp (B)

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

10

Mạc Văn Xanh (A)

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

11

Mạc Văn Xanh (B)

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

12

Mạc Văn Thu

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

13

Mạc Văn Long (A)

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

14

Mạc Văn Long (B)

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

15

Mạc Văn Thuận

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

16

Mạc Văn Trung

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

17

Mạc Văn Thu

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

18

Mạc Văn Huyến

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

19

Mạc Văn Vinh

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

20

Mạc Văn Dự

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

21

Mạc Văn Hậu

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

22

Mạc Văn Thực

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

23

Mạc Văn Hoạn

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

24

Mạc Văn Tài

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

25

Mạc Văn Thống

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

26

Mạc Văn Hùng (A)

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

27

Mạc Văn Hùng (B)

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

28

Lương Mạc Hoan

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

29

Mạc Kha Hoạt

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

30

Mạc Văn Thìn

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

31

Mạc Văn Phong

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

32

Mạc Văn Hoàn

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

33

Mạc Văn Thưởng

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

34

Mạc Văn Xuyên

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

35

Mạc Văn Lam

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

36

Mạc Văn Sửu

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

37

Mạc Văn Mão

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

38

Mạc Văn Mịu

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

39

Mạc Văn Tấn

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

40

Mạc Văn Bái

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

41

Mạc Văn Chồng

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

42

Mạc Văn Thỏa

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

43

Mạc Văn Ich

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

44

Mạc Văn Nghiệp

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

45

Mạc Văn Hậu

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

46

Mạc Văn Vị

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

47

Mạc Văn Cầu

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

48

Mạc Văn Thoại

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

49

Mạc Văn Kế

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

50

Mạc Văn Nhuần

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

51

Mạc Văn Dụng

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

52

Mạc Văn Sơn

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

53

Kha Thị Khiết

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

Con dâu họ

54

Mạc Thị Ngọc

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

55

Mạc Văn Khầm

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

56

Vi Thị Hương

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

Con dâu họ

57

Mạc Văn Thiết

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

58

Mạc Văn Việt

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

59

Mạc Văn Thái

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

60

Mạc Văn Y

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

61

Mạc Văn Giang

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

62

Mạc Văn Hiện

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

63

Mạc Văn Vinh

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

64

Mạc Văn Sớn

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

65

Mạc Thị Định

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

66

Mạc Thị Quang

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

67

Mạc Văn Thủy

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

68

Mạc Văn Vân

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

69

Mạc Văn Tiến

Xã Nam Sơn huyện Quỳ Hợp

 

70

Mạc Văn Điệp

Xã Bắc Sơn huyện Quỳ Hợp

 

71

Mạc Văn Tiêm

Xã Bắc Sơn huyện Quỳ Hợp

 

72

Mạc Văn Danh

Xã Bắc Sơn huyện Quỳ Hợp

 

73

Mạc Văn Hậu

Xã Bắc Sơn huyện Quỳ Hợp

 

74

Mạc Văn Phương

Xã Bắc Sơn huyện Quỳ Hợp

 

75

Mạc Kha Chiều

Xã Bắc Sơn huyện Quỳ Hợp

 

76

Mạc Văn Dần

Xã Bắc Sơn huyện Quỳ Hợp

 

77

Mạc Thị Cần

Xã Bắc Sơn huyện Quỳ Hợp

 

78

Mạc Văn Thi

Xã Bắc Sơn huyện Quỳ Hợp

 

79

Mạc Văn Biên

Xã Bắc Sơn huyện Quỳ Hợp

 

80

Mạc Xuân Toàn

Xã Bắc Sơn huyện Quỳ Hợp

 

81

Mạc Văn Tần

Xã Bắc Sơn huyện Quỳ Hợp

 

82

Mạc Văn Tiến

Xã Bắc Sơn huyện Quỳ Hợp

 

83

Mạc Văn Trung

Xã Bắc Sơn huyện Quỳ Hợp

 

IV. Huyên Con Cuông 

1

Mạc Văn Huân

Xã Bình Chuẩn huyện Con Cuông

 

2

Mạc Văn Bái

Xã Bình Chuẩn huyện Con Cuông

 

3

Mạc Văn Toàn

Xã Bình Chuẩn huyện Con Cuông

 

4

Mạc Văn Chồng

Xã Bình Chuẩn huyện Con Cuông

 

5

Mạc Văn Viện

Xã Bình Chuẩn huyện Con Cuông

 

7

Mạc Văn

Xã Bình Chuẩn huyện Con Cuông

 

8

Mạc Văn

Xã Bình Chuẩn huyện Con Cuông

 

9

Mạc Văn

Xã Bình Chuẩn huyện Con Cuông

 

 

 

 

 

 

                       HỘI ĐỒNG MẠC TỘC  4 HUYỆN TÂY NGHỆ AN

                                                                          CHỦ TỊCH

                                                                     MẠC VĂN TOÀN

                                                                                                   

 

HĐMT TỈNH NGHỆ TĨNH      Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

HĐMT 4 HUYỆN TÂY NGHỆ AN    Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                        Tương Dương, ngày 06 tháng 8 năm 2017

 

ĐỀ NGHỊ

 HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM

 CẤP BẰNG CÔNG NHẬN CÁC CHI HỌ MẠC

HUYỆN CON CUÔNG - TƯƠNG DƯƠNG - KỲ SƠN

- 2 XÃ NAM SƠN VÀ BẮC SƠN HUYỆN QUỲ HỢP

 

     Kính Gửi: Hội đồng Mạc tộc Việt Nam.

     Bốn huyện miền núi phía Tây bắc và Tây nam tỉnh Nghệ An gồm có các chi họ Mạc đang sinh sống vậy HĐMT khu vực đề nghị Hội đồng Mạc tộc Việt nam cấp Bằng chứng nhận các chi họ Mạc như sau.

  1. I.  Huyện Kỳ Sơn gồm có 4 Chi họ Mạc.

TT

Chi họ Mạc

T số hộ

Ghi Chú

1

Chi họ Mạc xã Chưu Lưu - Kỳ Sơn - Nghệ An

39 hộ

 

2

Chi họ Mạc xã Hữu Kiệm - Kỳ Sơn - Nghệ An

5 hộ

 

3

Chi họ Mạc xã Tạ Cả - Kỳ Sơn - Nghệ An

3 hộ

 

4

Chi họ Mạc xã Mỹ Lý - Kỳ Sơn - Nghệ An

9 hộ

 

 

  1. II.  Huyện Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp gồm có 12 Chi họ Mạc.

TT

Chi họ Mạc

T số hộ

Ghi Chú

1

Chi họ Mạc xã Lưu Kiền – Tương Dương - Nghệ An

29 hộ

 

2

Chi họ Mạc xã Xá Lượng – Tương Dương - Nghệ An

13 hộ

 

3

Chi họ Mạc xã Thạch Giám & Thị Trấn Hòa Bình – Tương Dương - Nghệ An

26 hộ

 

4

Chi họ Mạc xã Tam Thái – Tương Dương - Nghệ An

10 hộ

 

5

Chi họ Mạc xã Yên Thắng – Tương Dương - Nghệ An

10 hộ

 

6

Chi họ Mạc xã Yên Tĩnh – Tương Dương - Nghệ An

32 hộ

 

7

Chi họ Mạc xã Yên Na – Tương Dương - Nghệ An

8 hộ

 

8

Chi họ Mạc xã Yên Hòa – Tương Dương - Nghệ An

7 hộ

 

9

Chi họ Mạc xã Nga My & Xiêng My – Tương Dương - Nghệ An

25 hộ

 

10

Chi họ Mạc xã Bình Chuẩn – Con Cuông - Nghệ An

9 hộ

 

11

Chi họ Mạc xã Nam Sơn – Quỳ Hợp - Nghệ An

69 hộ

 

12

Chi họ Mạc xã Bắc Sơn – Quỳ Hợp - Nghệ An

14 hộ

 

 

 

 

 

 

                         HỘI ĐỒNG MẠC TỘC 4 HUYỆN TÂY NGHỆ AN

                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                MẠC VĂN TOÀN

                                                                        

 

HĐMT TỈNH NGHỆ TĨNH      Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

HĐMT 4 HUYỆN TÂY NGHỆ AN.    Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                Tương Dương, ngày 06 tháng 8 năm 2017

 

ĐỀ NGHỊ

HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM TẶNG BẰNG KHEN

 

     Kính Gửi: Hội đồng Mạc tộc Việt Nam.

     Đề nghị HĐMT Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân có công trong việc tìm, kết nối dòng họ trong thời gian qua nhằm khích lệ, động viên tinh thần những người có công, nhiệt tình với việc kết nối.

TT

Họ & tên

Chức vụ

Địa chỉ

Ghi chú

1

Mạc Văn Toàn

Chủ tịch HĐMT khu vực

Thạch Giám – Tương Dương – Nghệ An

 

2

Mạc Thanh Hải

PCT TT HĐMT khu vực

Chưu Lưu – Kỳ Sơn – Nghệ An

 

3

Mạc Văn Bình

PCT HĐ MT khu vực

Thạch Giám – Tương Dương – Nghệ An

 

4

Mạc Văn Bình

PCTHĐ MT khu vực

Nam Sơn – Quỳ Hợp – Nghệ An

 

5

Mạc Đình Tăng

PCT HĐ MT khu vực

Yên Tĩnh – Tương Dương – Nghệ An

 

6

Mạc Văn Diện

Thường vụ HĐ MT khu vực

Lưu Kiền -Tương Dương – Nghệ An

 

7

Mạc Văn Mậu

Ủy Viên

Lưu Kiền -Tương Dương – Nghệ An

 

8

Mạc Văn Kỳ

Ủy Viên

Tạ Cả - Kỳ Sơn – Nghệ An

 

9

Mạc Văn Phòng

Ủy Viên

Xá Lượng Tương Dương – Nghệ An

 

10

Mạc Văn Núi

Ủy Viên

Thạch Giám -Tương Dương – Nghệ An

 

11

Mạc Văn Tuấn

Ủy Viên

Thạch Giám -Tương Dương – Nghệ An

 

12

Mạc Văn Quyết

Ủy Viên

Tam Thái -Tương Dương – Nghệ An

 

13

Mạc Văn Thành

Ủy Viên

Yên Thắng -Tương Dương – Nghệ An

 

14

Mạc Văn Phỏng

BLL cụm

Yên Hòa -Tương Dương – Nghệ An

 

15

Mạc Văn Quyết

Ủy Viên

Yên Na -Tương Dương – Nghệ An

 

16

Mạc Văn Thoại

Ủy Viên

Yên Tĩnh -Tương Dương – Nghệ An

 

17

Mạc Văn May

Ủy Viên

Nga My -Tương Dương – Nghệ An

 

18

Mạc Văn Phanh

Ủy Viên

Nga My -Tương Dương – Nghệ An

 

19

Mạc Văn Huân

Ủy Viên

Bình Chuẩn – Con Cuông – Nghệ An

 

20

Mạc Văn Tấn

Ủy Viên

Nam Sơn – Quỳ Hợp – Nghệ An

 

21

Mạc Văn Tiến

Ủy Viên

Bắc Sơn – Quỳ Hợp – Nghệ An

 

 

   Trên đây là báo cáo hoạt động HĐMT khu vực và quy chế hoạt động của HĐMT và danh sách trích ngang các hộ con cháu họ Mạc và đề nghị công nhận các chi họ Mạc và đề nghị khen thưởng của HĐ & BLL Mạc tộc 4 huyện Miền núi phía Tây Nam Nghệ An. Kính gửi đề nghị HĐMT Việt Nam xem xét và công nhận, trao tặng.

    

        HỘI ĐỒNG MẠC TỘC 4 HUYỆN TÂY NGHỆ AN.

                                                                    CHỦ TỊCH

                                                          MẠC VĂN TOÀN

                                                                     Tin HĐMT Tây Nghệ An

Các tin đã đưa
Bình luận
 
  Viết bình luận
 
Off Telex VNI VIQR
Họ tên
(*)
Email
(*)  
Địa chỉ
(*)
Nội dung
(*)
Mã xác nhận
(*)
Chú thích
(*) Là các trường bắt buộc
 
Hậu duệ nhà Mạc