Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
ĐẠI HỘI MTVN LẦN II.2014

             NHẬN THỨC QUÁN TRIỆT PHƯƠNG HƯỚNG 

  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG  MẠC TỘC VIỆT NAM NHIỆM KỲ II

    (Đề nghị BBT WEB Mạc tộc xem xét đăng giúp)

 

 Ngày 2/11/2014 tại Hà Nội Đại hội đại biểu Mạc tộc Việt Nam nhiệm kỳ II (2014-2019) diễn ra thành công rực rỡ-chúng ta đang thực hiện có nhiều khởi sắc giai đoạn “chung phục thủy”, “dị nhi đồng” - các thế hệ họ Mạc, gốc Mạc đang vấn tổ tìm tông từ 50 họ khác nhau nhưng gốc Mạc, kết nối được trên 500 chi họ Mạc, gốc Mạc; tổ chức hệ thống HĐMT từ TW đến tỉnh, thành phố và các chi họ. Hội đồng Mạc tộc Việt Nam hoạt động trên phạm vi toàn quốc là một nhu cầu có tính khách quan của giai đoạn lịch sử hiên nay. Đặc biệt là lấy lại công minh lịch sử, công bằng xã hội cho nhà Mạc; tôn tạo nơi thờ phụng tiên liệt, tiên đế, gia tiên ...

 

Tuy nhiên, trong giai đoạn “chung phục thủy” và “dị nhi đồng” còn một số chi họ chưa tìm được cụ tổ trực tiếp của chi họ minh; đã xuất bản Hợp biên thế phả họ Mạc nhưng chưa đầy đủ, do vậy hiện tượng tranh chấp thế thứ đang diễn ra, có nơi gay gắt...; Việc viết lại chân thực, khách quan “bảo đảm công minh lịch sử” nhất là sách giáo khoa về lịch sử Mạc triều trong lịch sử Việt Nam chậm...nên phổ biến nhận thức mới về triều Mạc, họ Mạc trong lịch sử dân tộc còn có những hạn chế; có nhiều cố gắng việc tôn tạo nơi phụng thờ thủy tổ họ Mạc ở Long Động, khu tưởng niệm các vua Mạc ở Dương kinh, Từ đường họ Mạc ở Cổ Trai (nơi thờ các vua Mạc và vua bà ...), nhưng còn nhiều nơi cần được xây dựng đền : phụng thờ các vua Mạc ở Cao Bằng, khu Diệm Xuân, đền thờ Tiên đô Nghệ An, ...     

 

Quán triệt phương hướng hoạt động của HĐMT Việt Nam nhiệm kỳ II (2014-2019) ghi tóm tắt :

1. Tiếp tục nghiên cứu và phổ biến nhận thức mới về nhà Mạc và họ Mạc trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

2. Tăng cường việc thờ phụng các tiên đế, tiên liệt và gia tiên :

- Tiếp tục xây dựng từ đường họ Mạc Cổ Trai, Hải Phòng.

- Tiếp tục xây dựng khu Diệm Xuân

- Tiếp tục xây dựng đền Tiên đô Nghệ An

- Khởi công xây dựng Đền quan quận khang trang hơn

- Khởi công xây dựng từ đường họ Mạc thôn Long Động

 

2. Thành lập tăng cường hoạt động các tổ chức để đoàn kết dòng tộc.

3. Tiếp tục tham gia sinh hoạt hiệp hội họ Mạc thế giới, bảo đảm nguyên tắc chỉ bàn việc họ.

4. Tiếp tục hoạt động của Bản tin, trang Web Mạc tộc....

 

 Trong bài viết trên trang Web Mạc tộc ông Thái Kế Toại nói : ...Báo cáo chính của Đại hội còn “sơ sài không có biện pháp nào cả trong phương hướng của Đại hội đại biểu MTVN nhiệm kỳ II”.

 Với nhận thức hạn hẹp, tôi đề nghị :

5. Hệ thống Hội đồng Mạc tộc từ TW đến các tỉnh, thành phố, các chi họ-là tổ chức xã hội dòng họ, đề nghị có cơ chế điều phối của HĐMTVN với phát huy tự chủ động thực hiện những hoạt động về việc họ của HĐMT các địa phương.

 

 Ví dụ : HĐMTVN gắn kết với Hội khoa học lịch sử Việt Nam và Bộ GDĐT làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước việc soạn lại lịch sử họ Mạc trong lịch sử Việt Nam, HĐMT các địa phương có trách nhiệm cung cấp cho HĐMTVN những thông tin có liên quan...

Hoặc việc tôn tạo nơi thờ tiên đế nhà Mạc, HĐMTVN có quan hệ với các cấp TW và địa phương về mặt pháp lý, đồng thời HĐMTVN phát động các địa phương phát tâm công đức sức lực, tiền của cho việc xây dựng công trình tâm linh của họ Mạc...HĐMT địa phương là đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý di sản và tổ chức ngày giỗ tiên tổ. Hậu Thăng Long, các vua Mạc ở Cao Bằng lâu nhất(gần 100 năm), thiệt hại nhiều vô kể các oan hồn. Có thể nói các vua Mạc ở Cao Bằng không chỉ xây lũy chống Lê-Trịnh tìm diệt nhà Mạc mà còn là phên dậu ngăn cản xâm lăng của quân Minh để tổ quốc hướng về phương Nam mở mang bờ cõi ...Hậu Cao Bằng và sau cách mạng tháng 8 năm 1945 người các họ khác đến Cao Bằng ngày đông hơn, hậu duệ Mạc tộc tại Cao Bằng còn rất ít, nên HĐMT Cao Bằng khó khăn trong việc làm tham mưu  chính quyền tỉnh Cao Bằng và vận động nhân dân Cao Bằng nhìn nhận đầy đủ thực trạng  hậu Thăng Long tại Cao Bằng có bao nhiêu tiên liệt, tiên đế nhà Mạc để quan tâm đến việc lập đền thờ linh hồn các vua Mạc và thân binh nhà Mạc ở Cao Bằng. Đề nghị HĐMT từ TW đến các tỉnh thành, các chi họ Mạc, gốc Mạc trong nước và quốc tế quan tâm đến địa danh nhân kiết này, chung sức cùng Mạc tộc Cao Bằng lập đền thờ các tiên đế, tiên liệt ở Cao Bằng…

 

 Trong phương hướng về tôn thờ tiên liệt, tiên đế và gia tiên là việc làm ngay và thường xuyên, nhưng công trình tâm linh thì nên có sự chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, ưu tiên xây dựng đền thờ nơi chưa có đền thờ   ( thờ các vua Mạc và thân binh nhà Mạc ở Cao Bằng không chỉ là tri ân mà là một trong những cội nguồn của hậu duệ họ Mạc, gốc Mạc ở nhiều địa phương quan tâm).

 

2. Tôi đề nghị Ban thường vụ HĐMTVN tham khảo, vận dụng những ý kiến  tham luận trong Đại hội đại biểu MTVN nhiệm kỳ II của ông Mạc Văn Trang PCTHĐMTVN và bài đăng trên trang Web Mạc tộc của ông Thái Kế Toại PCTHĐMTVN.

 

3. Tôi cũng như họ viên họ Mạc, gốc Mạc mong muốn chủ tịch, các phó chủ tịch HĐMTVN đoàn kết, là trung tâm đoàn kết tập hợp được hệ thống HĐMTVN từ TW đến các tỉnh, thành, các chi họ, tạo được sự đồng thuận cao, đối nội, đối ngoại có hiệu quả; mong sớm đổi mới sách giáo khoa về lịch sử Việt Nam trong đó có lịch sử Mạc triều; mong Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội sớm tái bản HBTP họ Mạc, từ HBTPHM con cháu họ Mạc, gốc Mạc ở trong nước và ở nước ngoài kết nối; tạo cơ may tìm được cụ tổ trực tiếp của chi họ mình; làm cơ sở quan hệ thế thứ trong chi họ, trong gia tộc ...

 

                       Mạc Xuân Kỷ-MTHD tại TP.HCM-10/11/2014

Các tin đã đưa
Bình luận
 
  Viết bình luận
 
Off Telex VNI VIQR
Họ tên
(*)
Email
(*)  
Địa chỉ
(*)
Nội dung
(*)
Mã xác nhận
(*)
Chú thích
(*) Là các trường bắt buộc
 
Hậu duệ nhà Mạc