Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
ĐẠI HỘI MTVN LẦN II.2014

                          BÁO CÁO CHÍNH CỦA THƯỜNG VỤ

   HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ II

     (Biên soạn theo tư tưởng chỉ đạo của hội nghị Ban Thường vụ

            HĐMT VN mở rộng họp ngày 4-10-2014 tại Hà Nội)

(Bản tóm tắt)

GS TSKH Phan Đăng Nhật – Chủ tịch HĐMT Việt Nam

trình bầy tại Đại hội

 

                                              MỞ ĐẦU

Ôn cũ biết mới (Ôn cố  tri tân):

Chúng ta rất biết ơn các cụ đã thành lập các Ban Liên lạc họ Mạc Hà Nội, Ban Liên lạc họ Mạc T/P HCM, Ban liên lạc  họ Mạc Nghệ An, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng,…đã có nhiều công lao đóng góp cho địa phương và ảnh hưởng đến ngoài phạm vi địa phương, đến vùng và toàn quốc; nhờ đó làm nền móng  vững chắc  cho Hội đồng Mạc tộc Việt Nam ngày nay.

Tuy nhiên, đến năm 2011, chúng ta mở Đại hội đại biểu Mạc tộc Việt Nam lần thứ nhất thành lập Hội đông Mạc tộc Việt Nam, hoạt động trên phạm vi toàn quốc là môt nhu cầu có tính khách quan của giai đoạn lịch sử này; cũng giống như họ Trần, họ Hồ, họ Vũ, họ Lê, …. Đây  là một điều tất yếu, không thể trì hoãn.

Có khởi nguyên sáng suốt ấy mới có thành quả tốt đẹp của ba năm qua  mà chúng ta tổng kết hôm nay. Trân trọng đề nghị toàn thể Đại hội  khẳng định sự kiện thành lập HĐMT VN  là một thành công lớn lao của họ ta.

                                         NỘI DUNG

 

  1. Tình hình hoạt động khóa I

Hoạt động của cộng đồng Mạc tộc rất phong phú và đa dạng, tựu trung có thể thu gọn lại trong bốn nhiệm vụ chính sau đây:

 

I. Nhiệm vụ thứ nhất - Nghiên cứu và phổ biến nhận thức mới về nhà Mạc và họ Mạc trong lịch sử dân tộc.

 

1.Chủ trương  

Hơn ai hết, lịch sử nhà Mạc phải được viết lại, chân thực khách quan, “bảo đảm công minh lịch sử”. Muốn vậy, phải tập hợp  tư liệu từ các địa phương, các chi họ trên toàn quốc và cả nước ngoài.

Theo phương hướng trên đây, cộng  đồng họ Mạc Việt Nam đã sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn lịch sử nhà Mạc và họ Mạc ở các địa phương như:  Cao Bằng (trước Đại hội I),  Vĩnh Phúc, vua Mạc Toàn ở Hải Dương, Nghệ An; đang chuẩn bị tích cực đề tài nhà Mạc và họ Mạc ở Thái Bình, thủ lĩnh Hoàng (Mạc) Công Chất ở Sơn Nam Hạ, Hưng Hóa - Tây Bắc...

Đây là một chủ trương rất đúng đắn, tháo gỡ tình hình bế tắc và quanh quẩn về tài liệu hiện nay.

Thực hiện chủ trương trên chúng ta đã tổ chức các hội thảo khoa học, sưu tầm biên soạn sách tham khảo, tài liệu, và tiến hành các đề tài khoa học  về nhà  Mạc, cụ thể như sau:

 

2. Hội thảo khoa học “Nhà Mạc và họ Mạc trên đất Vĩnh Phúc”

Năm 1912, khi chúng ta đang tập trung sự quan tâm đến đền Quan Quận-Mạc Gia Từ ở Thanh Hà , Sóc Sơn thì một sự việc “ngẫu thành” đột nhiên đến, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ hướng lên Vĩnh Phúc. Kết quả bất ngờ là chúng ta đã tổ chức được hội thảo rất hoành tráng, ngoài mong đợi. Về số lượng người dự hơn dự định; số lượng bài vở , 41 bài, cũng bất ngờ, đối với ta cũng như đối với tỉnh.

Hội thảo đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ và nhân dân Vĩnh Phúc và có ảnh hưởng đến toàn quốc về họ Mạc. Sản phẩm lưu lại lâu dài là một kỷ yếu “Nhà Mạc  và hậu duệ trên đất Vĩnh Phúc” khổ lớn (16x24), dày 237 trang.

Về mặt khoa học, hội thaỏ đã công bố và khẳng định thời kỳ lịch sử Hậu Cao Bằng của nhà Mạc. Như vậy là nhà Mạc có ba thời kỳ lịch sử.

 

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, hậu hội thảo lại quan trọng hơn và tất yếu có mối quan hệ nhân quả rõ rệt.

Hội thảo tạo đà phấn khởi và xúc tiến mạnh mẽ của Dự án xây dựng khu di tịch lịch sử văn hóa  Chùa- Đình -Đền (nhà Mạc) ở Diệm Xuân. Diện tích quy hoạch mở rộng 12.300m2. Hiện đang tiến hành mọi bước khẩn trương, trên đà thắng lợi .

 

3. Sưu tầm và biên soạn : Sách “Nhà Mạc-ba thời kỳ lịch sử” (Hợp biên), tác giả : Phan Đăng Nhật, NXB Dân trí, 2014, phục vụ sát sao cho Đại hội II.

Sách Nhà Mạc-ba thời kỳ lịch sử được biên soạn là thể theo nguyện vọng tha thiết của hậu duệ nhà Mạc, thế hệ ngày nay, nhiều người  đã cao tuổi, “cổ lai hy” rằng, muốn có một bộ sách về nhà Mạc có tính chất quan phương, chính thống, trung thực, khách quan, phản ánh được trình độ  của khoa sử học thời hiện đại.

Và nguyện vọng lâu dài về sau là, có một bộ/cuốn sách  khả dĩ giữ được vai trò  một ngọn cờ hoặc là tấm bia lớn về tư tưởng chính thống về nhà Mạc; từ đấy  chi phối tư tưởng các công trình sử học về nhà Mạc như sách giáo khoa, sách chuyên đề, luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, bài báo;  tên đường phố và các công trình văn hóa;… các sản phẩm  văn nghệ như tiểu thuyết, kịch, phim ảnh,v.v…

 

4. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu về họ Mạc ở Nghệ An và sự đóng góp của con cháu gốc Mạc trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương” (viết tắt là “Họ Mạc ở Nghệ An” )

 

Đề tài đã hoàn thiện bản thảo  gồm 250 trang bao gồm 30 trang phụ lục là danh sách các chi họ Mạc, gốc Mạc ở Nghệ An và tư liệu hình ảnh của một số chi họ Mạc, gốc Mạc ở Nghệ An, được nghiêm thu xuất sắc; đã có một số đóng góp chính sau đây: 

  - Cung cấp hệ thống tư liệu thành văn, tư liệu điền dã có nội dung liên quan đến dòng họ Mạc ở Nghệ An để nghiên cứu một cách toàn diện về dòng họ Mạc nói chung.

- Đã sưu tầm được một số tư liệu Hán Nôm về các chi họ Mạc và gốc Mạc tương đối phong phú và đa dạng như: sắc phong, gia phả, hoành phi câu đối, văn bia... Hiện nay các chi họ Mạc và gốc Mạc còn lưu giữ được hơn 60 sắc phong mang niên đại từ năm Chính Hòa thứ 14 (1693) đến thời Bảo Đại.

- Thông qua hệ thống tư liệu phong phú, đề tài là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về quá trình hình thành phát triển của dòng họ Mạc ở Nghệ An trước và sau năm 1592. Đề tài cũng chỉ ra được con đường quy tụ hậu duệ nhà Mạc ở Nghệ An.

- Chỉ rõ những đóng góp của dòng họ Mạc ở Nghệ An trên các phương diện: Xây dựng xóm làng, phát triển kinh tế, văn hoá giữ gìn phát huy các truyền thống văn hoá, nề nếp gia phong, chống ngoại xâm góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc…                  

5. Trang Web mactoc.com

 

Tính từ Đại hội I (11/2011) đến nay mactoc.com  đã đăng hơn 3.000 tin bài.  Đặc biệt đã có 06 bài phản biện các bài viết sai lệch về nhà Mạc. Ba tác giả các bài viết này đã tiếp thu, điều chỉnh… 

Các bài đều được biên tập, ít sai sót đáng tiếc; nếu có lỗi, được phản ánh thì sửa kịp thời. Các bài có nội dung chuyên sâu, được lấy ý kiến chuyên gia. Đến 1/10/2014 đã có hơn 1.000.000  lượt người truy cập mactoc.com. Các phản hồi đều tích cực. 

-  Các thông tin trên mactoc.com đã lan tỏa rất nhanh trên Facebook có lẽ tới hàng ngàn con cháu Mạc tộc ở khắp nơi; họ đã truyền tin cho nhau và kết nối với nhau hình thành nên Cộng đồng Mạc tộc trên mạng, hầu hết là người trẻ tuổi. Vào dịp có sự kiện lớn họ thường họp mặt nhau trực tiếp (Offline) để  bàn bạc tham gia việc họ. Họ đã quyên góp được 30 triệu vnđ, thay mặt tuổi trẻ Mạc tộc gửi hỗ trợ ngư dân bám biển (6/7/2014)…Hoạt động của nhóm này là một phương thức mới trong hoạt động dòng họ, có nhiều triển vọng tốt đẹp. 

 

6. Bản tin Mạc tộc

 

Bản tin Mạc tộc đã ra 11 số, mỗi quý một số  Nội dung chắt lọc từ các tin, bài trên mactoc.com, in mỗi số 400 đến 500 cuốn gửi về Mạc tộc các địa phương. Dư luận phản hồi: nội dung Website và Bản tin đều rất bổ ích, thiết thực, bà con phấn khởi, chờ đón nhận và nhân rộng ra…

7. Thi thơ hướng về cội nguồn 

 

  Cuộc thi Thơ được phát động từ 01/1/2012 đến 31/12/2013. Lễ trao giải cuộc thi Thơ “Hướng về nguồn cội” được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 668 năm ngày  mất của Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, trên quê hương Long Động.  

Trong 02 năm,  thu hút được 91 tác giả (có 14 nữ) tham gia với 385 bài thơ. Tất cả các bài thơ được dự thi đều đã đăng trên Website mactoc.com. Đây là cuộc thi thơ dành cho bà con Mạc tộc và những người yêu mến họ Mạc. Tuy số người tham gia chưa được đông đảo, nhưng đã có đại diện khắp mọi miền đất nước, từ Cao Bằng đến Lâm Đồng, Cần Thơ, An Giang …

8. Kết quả: nhận thức mới (Trích ý kiến của GS Phan Huy Lê)

Cho đến nay, chúng ta có thể vững vàng khẳng định nhận thức mới về nhà Mạc là: có ba thời kỳ lịch sử, 12 đời vua, 242 năm, trong số đó có những vì vua/ chúa, văn thần , võ tướng  có công lao sáng chói trong lịch sử dân tộc, qua ý kiến của GS Phan huy Lê (về sách Nhà Mạc-ba thời kỳ lịch sử) sau đây:

“Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu mới, GS TSKH Phan Đăng Nhật đã biên soạn sách “Nhà Mạc - Ba thời kỳ lịch sử” như một “Hợp biên” về lịch sử vương triều Mạc và hậu duệ. 

Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ Thăng Long (1527-1592) khi vương triều Mạc đóng đô ở Thăng Long và là vương triều đại diện cho chủ quyền quốc gia.

Thời kỳ thứ hai là thời kỳ Cao Bằng kể từ năm 1592 sau khi thất thủ kinh thành, lực lượng nhà Mạc rút lên chiếm giữ vùng núi rừng Cao Bằng. Thời kỳ này theo chính sử kết thức năm 1677 (Đại Việt sử ký tục biên, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Chính biên Q.34-4a) khi quân Lê-Trịnh chiếm lại Cao Bằng, vua Mạc trốn sang Long Châu, còn theo tư liệu của Hội đồng Mạc tộc thu thập thì sau đó, vua Mạc còn tồn tại đến năm 1683. Trong thời kỳ này các vua Mạc vẫn xưng hoàng đế, đặt niên hiệu, nhưng phạm vi cai quản chỉ thu lại trong vùng Cao Bằng. Hội thảo “Nhà Mạc trong thời kỳ Cao Bằng” năm 2011 đã cung cấp nhiều tư liệu làm sáng tỏ những đóng góp của các vua Mạc trong công cuộc khai phá phát triển kinh tế, mở mang văn hóa, tăng cường quan hệ giao lưu giữa các dân tộc của vùng núi rừng biên cương Cao Bằng.

Thời kỳ thứ ba là thời kỳ “hậu Cao Bằng” tính từ năm 1683 đến năm 1769 khi khởi nghĩa Hoàng Công Chất vốn là họ Mạc, thất bại. Sau thất bại ở Cao Bằng, con cháu nhà Mạc lại phải tìm cách ẩn náu, trong đó có một số lui về vùng đất Vĩnh Phúc ngày nay. Hậu duệ nhà Mạc phải mai danh ẩn tích, đổi sang các họ khác nhưng vẫn nuôi chí chống chính quyền Lê-Trịnh mà tiêu biểu là khởi nghĩa do một người họ Mạc đổi sang họ Hoàng là Hoàng Công Chất cầm đầu (1739-1769).

Toàn bộ cuốn sách thể hiện mong muốn của tác giả là làm một “Hợp biên” theo chủ đề “Nhà Mạc-ba thời kỳ lịch sử”. Tác giả cũng xác định “đây chỉ là tài liệu tham khảo, có từng mảng đậm nhạt không đều” nhằm đáp ứng nguyện vọng của hậu duệ trong họ và cung cấp tư liệu cho các nhà khoa học. Tôi nghĩ rằng, trong mục tiêu đó, cuốn sách đã được chuẩn bị chu đáo, đã thành công và là một bước đi có ý nghĩa góp phần thúc đẩy công việc tiếp tục nghiên cứu và thảo luận về vương triều Mạc để tiến tới một tổng kết nhằm tạo lập một nhận thức khách quan và toàn diện về vương triều này trong lịch sử dân tộc.(Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014)

 

II. Nhiệm vụ thứ hai - Tăng cường việc thờ phụng các tiên đế, tiên liệt và gia tiên

 

1.Trùng tu và tân tạo các cơ sở thờ phụng các Ngài

 - Công tác xây dựng Từ đường họ Mạc ở Cổ Trai:

Việc đã làm: Chủ động huy động sức mạnh và tấm lòng hiếu nghĩa của bà con cô bác dòng họ và các nhà hảo tâm xây dựng được cổng ngoài Từ đường (150 triệu), đường vào (Phối hợp cùng chương trình đổi mới nông thôn với địa phương 1,5 tỷ), nhà Thủ từ và một phần tường bao (1 tỷ), đền Thánh Mẫu Mạc triều (1,5 tỷ) và san lấp mở rộng một phần khuôn viên Từ đường họ (500 triệu đồng).

- Khu di tích ở Diệm Xuân, Vĩnh Phúc (Đã báo cáo ở trên).

- Khu Đền Tiên Đô ở Nghệ An. Đền tiên Đô xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ an nơi đây khi xưa gồm 3 toà Miếu vũ toạ lạc trên nền Đất 4000m2 và khu vườn ao đền 2000m2. Sau năm 1953 bị dỡ, sau 1965 địa phương xây trạm xá trên khu đất Đền. Năm 2010 được huyện Đô Lương, Sở Văn Hoá Nghệ an có quyết định cho phép phục hồi lại Đền. Nơi đây thờ phụng 3 tôn thần họ Mạc có công với nước với dân:

(1) Phó Quốc Vương Mạc Đăng Lượng tước Minh nghĩa Đại vương  sắc phong : Trác vĩ Dực bảo trung hưng  Danh tướng Hoàng Quận công Phu cách Hồng Hiến Bản cảnh Anh Dũng Thành Hoàng Đại Vương  Uy đức Tôn thầnThăng Tiên đô Miếu Thượng Thượng Thượng Đẳng thần tức Hoàng Đăng Quang

(2) Thần Mạc Đăng Ích tức Hoàng Đăng Ích

(3) Mạc Đăng Kỳ tức Hoàng Bá Kỳ  con trai thứ 3 ngài Mạc Đăng Lượng

Từ năm 2008 đến nay chính quyền địa phương tổ chức cho dân làng thờ phụng hằng năm vào lễ Khai hạ mồng 7 tháng giêng âl và ngày giỗ các Bản cảnh Thành hoàng làng 16 tháng 6 âl.

2. Các lễ nghi

Mấy năm qua, chính quyền và toàn dân trong toàn quốc đã đánh giá lại, khách quan về công lao của họ Mạc trong lịch sử dân tộc. Các chi họ từ Bắc chí Nam sôi nổi rầm rộ tổ chức các lễ chạp, các húy nhật, các lễ hội nhằm tôn vinh công lao các tiên liệt, tiên đế, gia tiên,… Nhiều lễ hội lôi cuốn hàng trăm, hàng nghìn công chúng, tiêu biểu như Thái miếu, từ đường, đền thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên,…

 

III. Nhiệm vụ thứ ba -Thành lập và tăng cường hoạt động các tổ chức

 

1.Tìm tòi gốc Mạc, xác định  thế thứ và kết nối các chi họ

Đây là một nguyện vọng tha thiết của nhiều chi ho. Măc dầu rất khó khăn, mấy năm qua nhiều  chi họ đã tìm ra nhiều manh mối, thông tin, chứng lý rất có ý nghĩa.

2. Tổ chức các Ban liên lạc

3. Tổ chức khuyến học

  - Thường trực HĐ Mạc tộc  đã thành lập Hội khuyến học khuyến tài và cử ra Ban điều hành gồm 5 thành viên do GS. TSKH. Phan sỹ An làm chủ tịch, 2 Phó chủ tịch và 2 ủy viên.  

- Chủ tịch Hội đã chuẩn bị một chương trình hoạt động của toàn nhiệm kỳ bao gồm các danh hiệu vinh danh, khen thưởng khuyến khích học tập và sáng tạo.

 

IV.Nhiệm vụ thứ tư-tham gia hoạt động hiệp hội họ Mạc thế giới

-         Tham dự Đại hội hiệp hội họ Mạc thế giới;

-         Đón tiếp đoàn Hiệp hội họ Mạc thế giới.

Nhận định:

Việc tham dự Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội họ Mạc toàn thế giới đã được thực hiện một cách rất cẩn thận. Chúng tôi đã hỏi ông Phan Đăng Long, vì ông là Phó ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Sau đó chúng tôi đã gửi hai công văn đến Công an T/P Hà Nội và ban Ngoại vụ Hà Nội ; đồng thời còn dặn dò dứt khoát không đụng đến chính trị, chỉ bàn việc tình cảm họ tộc.

Các bác, các cụ (18 người) phần lớn  là những vị có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và hoạt động xã hội. Các vị rất nghiêm túc. Nhờ thế kết quả là Đại hội với sự tham dự của đoàn ta, đã đem lại niềm phấn khới chung, một cơ hội nghìn năm có một.

Kết quả trên dẫn đến kết qủa thứ hai là đoàn các cô bác Mạc tộc Thế giới sang du lịch dự húy nhật Lưỡng quốc Trạng nguyên rất đông vui và phấn chấn.

Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử dòng họ có một sự kiện lớn, hoành tráng và sâu đậm, mở ra một trang mới nhiều triển vọng.

Như vậy, chủ trương của chúng ta tổ chức một đoàn các vị, chủ yếu là lão thành, tham dự Đại hội hiệp hội họ Mạc thế giới và đón tiếp cô bác du lịch dự húy nhật Lưỡng quốc Trang Nguyên là hoàn toàn đúng đắn.

 

V. Rút kinh nghiệm hoạt động của nhiệm  kỳ I.

- Trong 3 năm qua, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thiếu thốn để làm được nhiều công việc hiệu quả rất tốt. Được như vậy là nhờ, từ Bắc chí Nam, có nhiều vị đã bỏ công sức, trí tuệ ngày đêm chăm lo việc tổ tiên và dòng tộc. Đồng thời cũng có nhiều vị đóng góp tiền nong của cải cho sự nghiệp chung. Chúng ta nhất trí biểu dương và cổ vũ tinh thần cao cả trên.

- Trong tình hình chung đó, có một vài trường hợp chưa đồng thuận, nay, hoặc đã tự hòa giải  hoặc tổ chức  đã đứng ra thuyết phục, đi đến   kết quả ổn định, trên tinh thần đoàn kết đồng tộc.

 

-Công việc họ có nhiều khó khăn, nhất là trong tình hình kinh tế hiện nay. Các HĐMT cả nước đã rất cố gắng nhưng chưa làm hết các công việc cần làm. Kính mong Đại hội thông cảm và đề nghị sẽ tiếp tục trong các nhiệm kỳ tới.

 

  1. Phương hướng nhiệm vụ khóa II

I. Nhiệm vụ thứ nhất – Tiếp tục nghiên cứu và phổ biến nhận thức mới về nhà Mạc và họ Mạc trong lịch sử dân tộc.

- Hội thảo ở Thái Bình

- Kết hợp với hội thảo thủ lĩnh Hoàng Công Chất

1. Về trang web:

- Tiếp tục những gì đã, đang làm có kết quả và nâng cao chất lượng nội dung, hình thức cho tốt, đẹp hơn.

- Tìm kiếm nguồn kinh phí để trang trải chi phí tồn đọng hiện nay và cải thiện lại giao diện, tăng dung lượng máy chủ để hấp dẫn hơn, hiệu quả hơn…

- Trang bị một số phương tiện để tác nghiệp tốt hơn.

- Phân công lại BBT để chia sẻ, hợp tác trong công việc tốt hơn. Bổ sung cho BBT một người biết vận động tài trợ, quảng cáo, chăm lo tài chính…

2. Về các cuộc thi viết:

- Phát động viết về Người Tốt, Việc Tốt trong dòng họ (Chú ý cả những người bình thường)

- Rút kinh nghiêm cuộc thi Thơ, làm sao các địa phương lôi cuốn được nhiều người tham gia, mới thành công. Vận động tài trợ cho cuộc thi cần có chắc chắn, cụ thể…

3. Về Bản tin:

- Tiếp tục cải tiến nội dung, hình thức cho tốt, đẹp hơn; ra đúng hạn, gửi đi kịp thời…

- Vận động tài trợ tích cực, rộng rãi hơn để chủ động kinh phí. HĐMT/Ban Liên lạc Mạc tộc các địa phương phải trả một phần để được cung cấp Bản tin

(Việc này sẽ bàn và thông báo cụ thể sau);

- Có thể phối hợp với các địa phương, Chi họ, doanh nghiệp… để ra các số Bản tin chuyên đề/đặc biệt, do phía đối tác chi kinh phí…

4.Về khuyến học

 Những đề xuất về phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2:

1       Thông báo rộng rãi trong toàn cộng đồng Mạc tộc (bao gồm các chi phái gốc Mạc) chủ trương, kế hoạch và các danh hiệu vinh danh và các tiêu chuẩn được khen thưởng.

2. Tạo ra mạng lưới các cộng tác viên của Quỹ bằng cách mỗi Hội đồng địa phương đề cử 1 ủy viên chú ý đến công việc này và có liên lạc chặt chẽ với Ban điều hành Quỹ để phối hợp hoạt động.

3.Các Hội đồng địa phương thường xuyên chú ý phát hiện và thông báo cho Ban điều hành Quỹ các trường hợp cần vinh danh và khen thưởng của địa phương mình.

4.  Tìm mọi cách để gây quỹ khuyến học đều đặn hàng năm.

 

II. Nhiệm vụ thứ hai-Tăng cường việc thờ phụng các tiên đế, tiên liệt và gia tiên

                   

1. Tiếp tục xây dựng từ đường ở Cổ Trai, Hải Phòng

- Chuẩn bị xây dựng cầu đá qua hồ bán nguyệt; cải tạo, nâng cấp hồ trong khuôn viên Từ đường; san lấp ao cá địa phương mới bàn giao, lấy mặt bằng xây dựng khu dịch vụ (nhà ăn - nghỉ, bếp, khu vệ sinh, sân và vườn cây …) đón bà con cô bác về cúng tổ hàng năm. Dự kiến sẽ động thổ xây dựng khu dịch vụ vào dịp giỗ Mạc Thái Tổ 2015.  Hội đồng Mạc tộc Việt Nam, phát động cao trào công đức để thực hiện nhiệm vụ trọng đại này của dòng họ.

- Xúc tiến việc xây dựng hồ sơ, xin phép Nhà nước cho phép tu bổ, tôn tạo Từ đường họ (xây dựng bổ sung nhà tiền tế, nhà giải vũ), cổng tam quan, nhà lưu niệm, khu để xe, khu dịch vụ phù trợ các ngày lễ …)

- Từng bước tu bổ mộ phần Mạc Thái Tổ; cùng cơ quan có thẩm quyền, xúc tiến việc quy hoạch khu lăng mộ Mạc Thái Tổ; xây dựng kế hoạch triển khai trình Hội đồng Mạc tộc Việt Nam phát động thực hiện.

2. Tiếp tục xây dựng khu Diệm Xuân ở Vĩnh Phúc (đã báo cáo ở trên)

3. Tiếp tục xây dựng Đền Tiên đô ở Nghệ An.

HĐMT Việt Nam đề nghị  Hội Đồng Mạc tộc Nghệ tĩnh  HĐMT Anh -Thanh-Đô phối hợp với họ Hoàng trần Đặng sơn và các chi họ Hoàng trong Phải hệ Tổ chức tế lễ  vào mông 7 tháng giêng và 16 tháng 6 alvà vận động  nhân dân kết hợp với Địa phương xã Đặng sơn và Huyện Đô lương giúp đỡ di chuyển trạm xá  theo nghị quyết của địa phương để sớm phục hồi Đền Tiên Đô tạo điểm nhấn trên vùng đất miền Tây Nghệ an.

4. Khởi công xây dựng Mạc Gia từ-Đền Quan Quận ở Sóc Sơn (Ban Liên lạc họ Mạc Hà Nội phụ trách)

5. Khởi công xây dựng từ đường họ Mạc tại thôn Long Động, Nam Sách, Hải Dương. (HĐMT Hải Dương phụ trách)

6. Và các công trình tín ngưỡng tâm linh khác trên cả nước….

Trên đây là một niềm phấn khởi lớn cho cả họ  nhưng trong hoàn cảnh hiện nay , đề nghị toàn thể cộng đồng họ ta góp sức vượt qua  khó khăn về tài chính để hoàn thành nhiệm vụ vinh quang trên.

III. Nhiệm vụ thứ ba-Thành lập và tăng cường hoạt động các tổ chức để đoàn kết dòng tộc thực hiện 4 nhiệm vụ lớn:

- Hiệp hội Doanh nhân họ Mạc Việt Nam;

- Hiệp hội doanh nhân họ Mạc các địa phương.

- Tiếp tục xác nhận và tiếp nối các chi họ.

 

IV. Tiếp tục tham gia sinh hoạt Hiệp hội họ Mạc thế giới, bảo đảm nguyên tắc chỉ bàn việc họ.

                                             KẾT LUẬN

1.Trong ba năm qua, với nhiệm vụ là tổ chức động viên cộng đồng họ Mạc trong toàn quốc, thông qua các HĐMT các cấp; HĐMT Việt Nam đã được nhiệt liệt hưởng ứng  và hợp tác. Nhờ đó chúng ta đã làm được khá nhiều việc:

- Nghiên cứu và phổ biến nhận thức mới về nhà Mạc và họ Mạc trong lịch sử dân tộc;

- Tăng cường việc thờ phụng các tiên đế, tiên liệt và gia tiên;

- Thành lập và tăng cường hoạt động các tổ chức;

- Tham gia hoạt động hiệp hội họ Mạc thế giới.

Trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, lại mới “từ sông ra biển lớn” thiếu  kinh nghiệm; mặc dầu vậy, nhiệm kỳ thứ nhất của chúng ta, đã xây dựng thành công  thời kỳ chuyển đổi, mở một con đường mới, một phạm vi không gian mới, ra toàn quốc và cả ra quốc tế. Đó là công lao to lớn  của tòan thể cộng đồng họ Mạc của thế hệ này, để lại cho  mai sau.

2.Trên cơ sở thành công to lớn đã nêu, do nguyên nhân khách quan và cả chủ quan, chúng ta đã gặp phải một số thiếu sót, và đã rút kinh nghiệm ở trên, kiên quyết không lặp lại trong nhiệm kỳ tới.

3.Bước sang nhiệm kỳ II, tin tưởng chắc chắn rằng, tất cả cộng đồng thân tộc càng hưởng ứng và ủng hộ HĐMT các cấp hơn nữa, hoàn thành xuất sắc bốn nhiệm vụ chính đã đề ra trên đây, đưa toàn thể cộng đồng phát triển một bước mới, xứng đáng với truyền thống anh dũng và vinh quang của tiên linh, tiến đế ta, trong tiến trình lịch sử dân tộc./.

                                           KT. Thường vụ Hội Đồng Mạc Tộc Việt Nam

                                                                            Chủ tịch

 

                                                              GS TSKH Phan Đăng Nhật

                                                                              (đã ký)

 

Các tin đã đưa
Bình luận
 
  Viết bình luận
 
Off Telex VNI VIQR
Họ tên
(*)
Email
(*)  
Địa chỉ
(*)
Nội dung
(*)
Mã xác nhận
(*)
Chú thích
(*) Là các trường bắt buộc
 
Hậu duệ nhà Mạc