Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
THƠ DỰ THI 2012-2013

TỔNG KẾT CUỘC THI THƠ "HƯỚNG VỀ NGUỒN CÔI"

 

HĐMT VIỆT NAM

       Số: 02/BTC- HĐMTVN/TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - tự do- Hạnh phúc.

Hà nội, ngày 05 tháng 01 năm 2014

 

 QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM

V/v: Thành lập Ban Sơ khảo và Chung khảo

Cuộc thi Thơ “Hướng về nguồn cội” của HĐMTVN

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Mạc Tộc Việt Nam lần thứ nhất đã được thông qua ngày 6/11/2011 tại Hà nội.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam do   Chủ tich HĐMT Việt Nam ban hành theo Quyết định  số 28 ngày 28.11.2011;

- Căn cứ Thể lệ cuộc thi Thơ “Hướng về nguồn cội”do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Thơ ban hành ngày 10/12/2011;

- Xét đề nghị của Ông Trưởng banTổ chức cuộc thi Thơ “Hướng về nguồn cội” của HĐMT Việt Nam.

                                          

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Thành lập Ban Sơ khảo cuộc thi Thơ “Hướng về nguồn cội” gồm Nhà thơ Hoàng Gia Cương (Trưởng ban), PGS TS Mạc Văn Trang (ủy viên), TS Nguyễn Đăng Khoa (ủy viên), Ths Phan Đăng Thuận (Thư ký); Ban Chung khảo gồm nhà thơ Hoàng Trần Cương (Trưởng ban), nhà thơ Hoàng Gia Cương (Phó trưởng ban), nhà thơ Thái Kế Toại (ủy viên).

 Điều 2. Các Ông, Bà trong Ban Sơ khảo, Chung khảo, Ban Tổ chức cuộc thi Thơ “Hướng về nguồn cội” và các Phó Chủ tịch, Chánh văn phòng, các Ban chuyên môn của HĐMTVN và Chủ tịch HĐMT các địa phương cùng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2014.

Nơi gửi

- Chủ tịch HĐMTVN ( thay Báo cáo)

- Như điều 2 ( để thực hiện)

- Lưu: Văn phòng HĐMTVN 

T/M HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM 

CHỦ TỊCH

 Đã ký

 

            GS.TSKH. PHAN ĐĂNG NHẬT

                    


HĐMT VIỆT NAM

       Số: 03/BTC- HĐMTVN/TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - tự do- Hạnh phúc.

       Hà nội, ngày 23 tháng 02 năm 2014

 

 QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM

V/v: Trao giải thưởng Cuộc thi Thơ “Hướng về nguồn cội”

của HĐMTVN


- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Mạc Tộc Việt Nam lần thứ nhất đã được thông qua ngày 6/11/2011 tại Hà nội.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam do   Chủ tich HĐMT Việt Nam ban hành theo Quyết định  số 28 ngày 28.11.2011;

- Căn cứ Thể lệ cuộc thi Thơ “Hướng về nguồn cội”do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Thơ ban hành ngày 10/12/2011;

 - Căn cứ Báo cáo của Ông Trưởng ban Chung khảo cuộc thi Thơ “Hướng về nguồn cội” của HĐMT Việt Nam

         QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích cho các cá nhân và đơn vị đã được Ban Chung khảo cuộc thi Thơ “Hướng về nguồn cội” chọn lựa (Có Danh sách kèm theo).

 Điều 2. Các cá nhân, đơn vị trúng giải, Ban Tổ chức cuộc thi Thơ “Hướng về nguồn cội” và các Phó Chủ tịch, Chánh văn phòng, các Ban chuyên môn của HĐMTVN và Chủ tịch HĐMT các địa phương cùng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2014.


Nơi gửi

- Chủ tịch HĐMTVN ( thay Báo cáo)

- Như điều 2 ( để thực hiện)

- Lưu: Văn phòng HĐMTVN 

T/M HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM 

CHỦ TỊCH

 Đã ký  

 

            GS.TSKH. PHAN ĐĂNG NHẬT

                    

 

DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ ĐƯỢC TRAO GIẢI

CUỘC THI THƠ “HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI”

 

* Một giải Nhất (03 triệu đồng)

Trao cho tác giả Phạm Ngọc Thìn (Nghệ An) với ba bài thơ:

“Thơ Tổ tiên xưa”, “Ta người họ Mạc” và

“Đền thờ Thập bát Quận công”

 

* Hai giải Nhì (02 triệu đồng/giải)

1. Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi) với hai bài:

“Ngưỡng vọng Mạc Thái Tổ” và “Bốn phương sum tụ một nhà”

2. Hoàng Bích Liên (Hà Nội) với hai bài thơ:

“Ký ức tháng 10”

“Ta về”

 

* Ba giải Ba (01 triệu đồng/giải)

  1. Huy Huyền (Nghệ An) với bài thơ

“Thư gửi con trước ngày ra trường bắn”;

  1. Đoàn Thị Hồng Thuận (Hải Dương) với hai bài thơ:

“Mọi miền vui chung” và “Khúc tâm tình nàng dâu họ Mạc”;

 

  1. Phạm Xuân Liêu (Ninh Bình) với hai bài thơ:

“Tâm sự cùng pho tượng đá” và “Cổ Trai”.

 

* Năm giải Khuyến khích (01 triệu đồng/giải)

         Địa phương tham gia nhiều nhất: Mạc tộc Nghệ - Tĩnh

         Tác giả là thương binh đặc biệt: Hoàng Hồng Tăng (Thanh Hóa)

         Tác giả lớn tuổi nhất:  Phạm Hữu Đức; Hoàng Văn Tụng

(Ninh Bình, sinh năm 1926)

         Tác giả nhỏ tuổi nhất: Lê Quang Trạng (An Giang - sinh năm 1996)

-          

Lễ trao giải sẽ được tổ chức

vào 9 giờ 30 sáng ngày mồng 10 tháng Hai, năm Giáp Ngọ (10/3/2014),

Tại Đền thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi,

trong ngày Lễ kỷ niệm 668 năm ngày mất của Ngài.

(Xin trân trọng kính mời đơn vị và các cá nhân được giải

có mặt để nhận giải thưởng. Ai vắng mặt xin cử đại diện)

 

Hà Nội, ngày 23/02/2014

Ban tổ chức cuộc thi Thơ “Hướng về nguồn cội”

Trưởng ban

 

Phó Chủ tịch HĐMTViệt Nam

PGS TS Mạc Văn Trang

 


Tổng kết cuộc thi thơ

“Hướng về nguồn cội”

 

Ảnh trên Ban Chung khảo họp

Ảnh dưới từ phải qua trái: các nhà thơ Hoàng Trần Cương,

Thái Kế Toại, Hoàng Gia Cương


Vậy là đã qua 2 năm kể từ khi cuộc thi thơ “Hướng về nguồn cội” được phát động trên trang Web Mactoc.com của Hội đồng Mạc tộc VN. Với mục đích cụ thể của cuộc thi là:

- Để ghi nhớ công ơn Tiên tổ, tôn vinh và tự hào về thành quả của Mạc tộc trong những năm qua, phát huy tinh thần của Đại hội đại biểu Mạc tộc Việt Nam lần thứ nhất (6/11/2011), tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng Mạc tộc nhận thức và tình cảm “Hướng về nguồn cội, đoàn kết, phát triển cộng đồng Mạc tộc”…;

- Để anh em con cháu trong dòng tộc sau mấy trăm năm ly tán, nay mới quy về một mối có điều kiện chia sẻ tâm tình, biểu lộ cảm xúc suy tư, nói lên tâm nguyện của mình với bà con đồng tộc và bạn bè…

 

Về nội dung, yêu cầu của cuộc thi là:

 Viết về tâm tư, tình cảm và sự tri ân Tiên tổ; về tất cả những gì thể hiện được nguyện vọng và tinh thần đoàn kết, phấn đấu cho sự phục hưng và kết nối dòng tộc. Đồng thời có thể viết về tình yêu quê hương đất nước, về sự đoàn kết giữa các dòng tộc …

(Trích Thể lệ cuộc thi thơ “Hướng về nguồn cội”)

 

Tổ chức cuộc thi là một việc làm hoàn toàn mới mẻ, đồng thời cũng là một làn gió mới khơi gợi tinh thần hướng về nguồn cội, hướng về dòng tộc của mọi thành viên trong cộng đồng Mạc tộc và của bè bạn gần xa. Vì trang web còn mới, chưa có lượng độc giả lớn, đồng thời các chi họ cũng chưa thật tích cực vận động bà con tham gia nên số lượng tác giả và số bài dự thi còn rất hạn chế.

 

Trong 2 năm qua Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được:

- Số bài dự thi: 385

- Số tác giả: 91 (nữ: 14)

- Địa phương có nhiều tác giả tham dự nhất: Mạc tộc Nghệ Tĩnh 21 người

- Một vài trường hợp đặc biệt:

+ Cụ Hoàng Hồng Tăng, ở Thanh Hóa, một thương binh thời chống Mỹ, tuy bị mù 2 mắt và bị mất sức khỏe tới 81% do ảnh hưởng của chất độc da cam vẫn sáng tác thơ nhờ cháu chép hộ để tham gia cuộc thi.

-Anh Nguyễn Ngọc Hưng ở Quảng Ngãi, một người tuy bị bại liệt nhưng vẫn luôn quan tâm đến tộc Mạc, quan tâm đến cuộc thi nên đã đóng góp cho cuộc thi được nhiều tác phẩm có chất lượng cả về nội dung và nghệ thuật.

 + Người lớn tuổi nhất: cụ Phạm Hữu Đức và cụ Hoàng Văn Tụng (đều sinh năm 1926 và đều ở Ninh Bình)

+ Người ít tuổi nhất: cháu Lê Quang Trạng (sinh năm 1996, ở An Giang)

 

Nhận xét chung:

 

Về Nội dung: Đây là trọng tâm của cuộc thi. Đa số bài dự thi đã viết về dòng tộc mà cụ thể là viết về nguồn cội, về các bậc tiên tổ, về nguyện vọng thiết tha “chung phục thủy”, về Long Động, Cổ Trai, nơi phát sinh dòng tộc, nơi mà trái tim của tất cả cộng đồng Mạc tộc luôn hướng tới. Các bài thơ dù thể hiện theo nhiều cách khác nhau nhưng đều chung một tình cảm, một niềm tự hào sâu sắc và một nguyện vọng thiết tha cho sự hồi sinh và phát triển của dòng tộc. Đó là điều cần nhất và cũng là kết quả tốt nhất mà cuộc thi đã mang lại. Cũng có một số bài viết về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa và một số đề tài khác. Nói chung đa phần bài dự thi là phù hợp với chủ đề cuộc thi. Có một vài bài hơi xa lạc chủ đề nhưng không đáng kể.

 

 Về nghệ thuật thể hiện: Các bài dự thi được viết ở nhiều thể loại và chúng tôi chấp nhận tất cả như nhau. Tuy vậy khi xét về mỗi bài thì nếu tác giả đã chọn thể loại nào thì cần nghiêm túc xử lý theo luật của thể loại đó. Thí dụ nếu đã viết lục bát thì tối thiểu cũng phải đúng vần. Tác giả nào không am hiểu luật thơ thì có thể viết theo thể tự do. Cái cần nhất là thơ phải có “tứ”, có hình tượng và thể hiện nội dung bằng nghệ thuật ngôn ngữ. Có một số câu thơ được chắt lọc, khá hay. Xin dẫn ra đây vài thí dụ:

*Thể hiện nỗi lòng những người con Mạc tộc khi lần đầu về đất Tổ, các tác giả đã viết:

Con về quê tổ Hải Dương,

Mênh mang Đa Độ còn thương cánh bèo.

(Nhớ Dương Kinh - Hoàng Văn Đính)

 

Tôi nay đã chín mươi rồi

Biết đâu còn được đến nơi Tổ đường

(Lần đầu đến Cổ Trai – Phạm Mạc Xuân)

 

*Tả cảnh quê hương của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi:

Mênh mang bến Lục trăng pha ngọc

Uốn lượn sông Kinh nước đổi dòng

(Quê trạng - Nguyễn Văn Diệp)

 

*Thể hiện lòng nhân ái của Mạc Thái Tổ:

Biết khoan dung biết nhún nhường

Cắn răng nhẫn nhục vì thương giống nòi

(Ngưỡng vọng Mạc Thái Tổ - Nguyễn Ngọc Hưng)

 

*Thể hiện cảnh đoàn tụ của bà con Mạc tộc:

Tày - Kinh...bao tộc đều chung tổ

Nông - Phạm...trăm chi hóa một dòng

(Viếng thăm đền Mạc Đăng Dung - Nguyễn Văn Diệp)

 

*Thể hiện tấm lòng cháu con Mạc tộc đối với tổ tiên:

Trái tim con muốn hóa hương dâng Người

(Con về Long Động - Mạc Văn Trân)

 

Cho dù bụi phố rác quê

Cháu con một dạ hướng về Tổ Tông

(Bốn phương sum tụ một nhà - Nguyễn Ngọc Hưng)

 

Muôn dân tụ hội thềm rồng

Tiếng  thơm liệt tổ liệt tông vẹn tròn.

(Về Dương Kinh - Hà Thị Điền)

 

Ấm lòng tay nắm trong tay

Cười mà đôi mắt tràn đầy lệ rơi

(Chung một mái nhà - Mạc Đăng Ưng)

 

Gió mưa sấm chớp qua rồi

Bình minh lại sáng bầu trời lại xanh.

(Bài ca đại hội – Bùi Thái Nguyễn Chiến)

v.v…

 

- Giải thưởng:

Ngày 23/2/2014 Hội đồng chung khảo cuộc thi thơ đã họp và nhất trí tặng giải thưởng cho các tác giả sau:

 

* Giải nhất:

- Phạm Ngọc Thìn(Nghệ An):

+Thơ Tổ tiên xưa

+Ta người họ Mạc

+Đền thờ Thập bát Quận công

 

* Giải nhì:

- Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi):

+ Ngưỡng vọng Mạc Thái tổ

+ Bốn phương sum tụ một nhà.

- Hoàng Bích Liên (Hà Nội):

+ Ký ức tháng 10

+ Ta về

 

*Giải ba:

- Huy Huyền (Nghệ An):

+ Thư gửi con trước ngày ra trường bắn

- Đoàn Thị Hồng Thuận (Hải Dương):

+ Mọi miền chung vui

+ Khúc tâm tình nàng dâu họ Mạc

- Xuân Liêu (Ninh Bình):

+ Tâm sự pho tượng đá

+ Cổ Trai

 

*Tặng thưởng:

- Địa phương tham gia nhiều nhất: Mạc tộc Nghệ Tĩnh (21 TG)

- Tác giả có hoàn cảnh đặc biệt: Hoàng Hồng Tăng (Thanh Hóa)

- Tác giả lớn tuổi nhất: 

+ Phạm Hữu Đức (Ninh Bình – sinh năm 1926 )

+ Hoàng Văn Tụng (Ninh Bình - sinh năm 1926)

- Tác giả nhỏ tuổi nhất: Lê Quang Trạng (An Giang - sinh năm 1996)

 

 Kết luận:

Cuộc thi thơ "Hướng về nguồn cội" đã khép lại. Lần đầu Mạc tộc chúng ta tổ chức một cuộc thi, tuy còn ít nhiều hạn chế nhưng kết quả đạt được như vậy cũng đã thật sự đáng mừng. Qua cuộc thi chúng ta càng thấy rõ nguyện vọng và sự vui mừng "chung phục thủy" của bà con trong dòng tộc là rất lớn lao và mảnh liệt. Những vần thơ tuy còn vụng về, đơn giản nhưng đã nói lên được tấm lòng thiết tha của mỗi người và của cả chung dòng tộc. Đó chính là kết quả to lớn nhất mà cuộc thi đem lại. Việc chấm và trao giải chỉ là tương đối, mong bà con thông cảm với Ban tổ chức và hội đồng giám khảo.

 

TM Ban tổ chức cuộc thi thơ

                 Phó trưởng Ban cuộc thi thơ

Nhà thơ Hoàng Gia Cương

 

 

Các tin đã đưa
Bình luận
 
  Viết bình luận
 
Off Telex VNI VIQR
Họ tên
(*)
Email
(*)  
Địa chỉ
(*)
Nội dung
(*)
Mã xác nhận
(*)
Chú thích
(*) Là các trường bắt buộc
 
Hậu duệ nhà Mạc