Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
Văn bản HĐMTVN

THƯ KÊU GỌI PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG

ĐỀN THỜ THÁNH MẪU MẠC TRIỀU

 

Sau phiên họp mở rộng giữa Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng và Hội đồng gia tộc họ Vũ – Trà Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng, ngày 24/11/2013 tại Từ đường họ Mạc – Cổ Trai; thực hiện sự chỉ đạo của GS – TSKH Phan Đăng Nhật, Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc Việt Nam – Trưởng Ban Vận động Mạc tộc, ông Hoàng Văn Kể, Phó ban Thường trực Ban Vận động, thay mặt Ban Vận động, đã gửi Thư kêu gọi các chi họ Mạc, gốc Mạc ở các địa phương trên cả nước, các gia đình, cá nhân con cháu dâu rể hai họ (họ Mạc và họ Vũ), phát tâm công đức, đóng góp kinh phí, cho vay ngắn hạn hoặc bằng các hình thức năng động, sáng tạo khác, để hỗ trợ, giúp đỡ Ban Xây dựng Từ đường họ có thêm điều kiện vật chất, tinh thần …hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đền thờ Thánh Mẫu Mạc Triều mà dòng họ đã trao phó.

 

Toàn văn Thư kêu gọi: