Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
Văn bản HĐMTVN

HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Số 24 / QĐ-TCNS                            Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

               ---------------                                  -----------------

                                                               Hà Nội, ngày 01  tháng 03 năm 2013

 

                                                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM

 

-         Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam                    

-         Căn cứ vào Kết quả Hội nghị Đại biểu các Chi họ Mạc và gốc Mạc Tỉnh Khánh Hòa

-         Xét đề nghị của  Ban Tổ chức của  Hội đồng Mạc tộc Việt Nam

 

                       QUYẾT ĐỊNH

                 Công nhận Ban liên lạc Mạc tộc tỉnh Khánh Hòa

 

Điều I:  Công nhận Ban liên lạc Mạc tộc tỉnh Khánh Hòa

                                          Nhiệm kỳ 2012 -2014.

                               Gồm có các ông, bà có tên sau đây    

 

TT

        Họ và tên

         Địa chỉ

 Số điện thoại

Chức vụ

1

Ông Hoàng Văn Đính

Ninh Sơn, thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

0973.804235

Trưởng ban

2

Ông Mạc Tiến Hưng

Trường Trung cấp dạy nghề Vạn Ninh-

Khánh Hòa

0903.565675

Phó Ban

 

3

Ông Hoàng Bá Khoản

Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa

0128.7511338

Ủy viên

`

4

Ông Thái Khắc Lý

Thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn,  Khánh Hòa

0914.738818

Ủy viên

5

Ông Mạc Hữu Tâm

Ninh Xuân,Ninh Hòa,

          Khánh Hòa

0986.978210

Ủy viên

 Điều II:     Ban liên lạc Mạc tộc tỉnh Khánh Hòa  Văn phòng - Tổ chức Nhân sự HĐMTVN

                 Các ông có tên trong Ban liên lạc Mạc tộc Khánh Hòa có trách  nhiệm thi hành Quyết định này.   

 Điều III.   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                              CHỦ TỊCH

 

                                                                                Đã ký  

 

                                                                   

                                                                     GS.TSKH PHAN ĐĂNG NHẬT

Nơi nhận

    -  Thường trực HĐMTVN ( báo cáo )

     - Ban liên lạc Mạc tộc tỉnh Khánh Hòa 

    - Văn phòng - Tổ chức nhân sự HĐMTVN ( lưu )

Các tin đã đưa
Bình luận
 
  Viết bình luận
 
Off Telex VNI VIQR
Họ tên
(*)
Email
(*)  
Địa chỉ
(*)
Nội dung
(*)
Mã xác nhận
(*)
Chú thích
(*) Là các trường bắt buộc
 
Hậu duệ nhà Mạc