Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
Phần IV - Lịch sử sang trang

Thế phả các chi họ Mạc và gốc Mạc ở Hải Dương

 

Bài tựa cuốn thế phả họ Mạc ở Lũng Động - Chí Linh - Hải Dương

Phả đồ họ Mạc ở Long Động - Nam Tân - Nam Sách - Hải Dương

Từ đường bi ký họ Mạc ở Lũng Động, Chí Linh, Hải Dương

Dịch nghĩa: Bia từ đường

Phả đồ chi họ Mạc ở Long Động, Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương (nhánh 1)

Phả đồ chi họ Mạc ở Long Động, Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương (nhánh 2)

Chi họ Mạc ở Trần Xá, Nam Hưng, Nam Sách, Hải Dương

Chi họ Mạc ở Tạ Xá, Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương

Phả đồ chi họ Mạc ở Tạ Xá, Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương

Trần tộc phả ký - Tạ Xá, Cao Đôi, Thanh Lâm, Nam Sách, Hải Dương

Phả đồ chi họ Trần ở Tạ Xá - Thanh Lâm - Hải Dương

Phả đồ chi họ Mạc ở Vũ La - Nam Sách - Hải Dương (nhánh 1)

Phả đồ chi họ Mạc ở Vũ La - Nam Sách - Hải Dương (nhánh 2)

Phả đồ chi họ Mạc ở Đồng Ngọ - Nam Đồng - Nam Sách - Hải Dương

Phả đồ chi họ Nguyễn ở Lý Trung - Nam Điền - Nam Sách - Hải Dương

Chi họ Đặng ở Chi Điền - Cộng Hòa - Nam Sách - HảI Dương

Phả đồ chi họ Đặng - Chi Điền, Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương

Chi họ Mạc ở thôn Cổ Pháp, Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương

Chi họ Mạc ở Tống Xá, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Phả đồ chi họ Mạc ở Miếu Lăng, Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương

Chi họ Nguyễn Công ở Trụ Thượng - Đồng Lạc - Chí Linh - Hải Dương

Phả đồ chi họ Mạc ở Đồng Lạc - Chí Linh - Hải Dương

Phả đồ chi họ Mạc ở Nhân Hậu - Chí Minh - Chí Linh - Hải Dương

Phả đồ chi họ Mạc ở Trại Nẻ - An Lạc - Chí Linh - Hải Dương

Chi họ Mạc ở Sại - tổng Du La - huyện Thanh Hà - phủ Nam Sách - Hải Dương

Chi họ Mạc ở thôn Mặc Thủ - Liên Mạc - Thanh Hà - Hải Dương

Phả đồ chi họ Mạc ở thôn Văn Mạc - Liên Mạc - Thanh Hà - Hải Dương

Phả đồ chi họ Mạc ở thôn Lưu Thượng, Hiệp An - Kinh Môn, ở thôn Huệ Trì - An Phụ - Kinh Môn - Hải Dương và ở thôn Phúc Liệt - Lưu Kiểm - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Chi họ Nguyễn Thế ở Tào Khê - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương

Phả đồ chi họ Nguyễn Thế ở Tào Khê - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương

Tộc phả chi họ Nguyễn Đức ở Thanh Liên - Cộng Hòa - Kim Thành - Hải Dương

Phả đồ chi họ Nguyễn Đức ở Thanh Liên - Cộng Hòa - Kim Thành - Hải Dương

Chi họ Nguyễn ở Thượng Đỗ - Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương

Phả đồ chi họ Nguyễn ở La Xá - Thượng Quân - Kinh Môn - Hải Dương

Chi họ Mạc ở Trần Xá - Lạc Long - Kinh Môn - Hải Dương

Các tin đã đưa
Bình luận
 
  Viết bình luận
 
Off Telex VNI VIQR
Họ tên
(*)
Email
(*)  
Địa chỉ
(*)
Nội dung
(*)
Mã xác nhận
(*)
Chú thích
(*) Là các trường bắt buộc
 
Hậu duệ nhà Mạc