Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
ĐẠI HỘI MTVN LẦN II.2014
BBT vừa nhận được bài viết của ông Thái Khắc Đạt, Phó Chủ tịch TT HĐMT Nghệ - Tĩnh. Xin trân trọng giới thiệu.
BBT vừa nhận được văn bản này từ ông Phan Mạc TUấn, Phó CTHĐMTVN phụ trách tài chính. Xin trân trọng giứo thiệu.
BBT vừa nhận được bài viết của ông Mạc Xuân Kỷ từ TP Hồ Chí Minh, nói lên nhận thức của ông về những công việc của Mạc tộc VN nhiệm kỳ II. Đồng thời ông đưa ra mấy kiến nghị. Xin chia sẻ cùng bà con.
BBT vừa nhân được bài viết của ông Nguyễn Quốc Tế- Chủ tịch HĐ Vũ tộc Trà Phương, bày tỏ cảm nghĩ về Đại hội Mạc tộc VN. Xin trân trọng giứoi thiệu.
PV mactoc.com- Ngày 8/11/2014, HĐMTVN cùng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Mạc tộc Việt Nam lần II đã tiến hành dâng hương Cáo yết với Tổ tiên về thành công của Đại hội. Đoàn gồm có Chủ tịch HĐMTVN Thái Khắc Việt, các Phó Chủ tịch Mạc Văn Trang, Hoàng Trần Hòa, Phan Mạc Tuấn; các ông Thái Văn Hưng, Nguyễn Tường Long, bà Nguyễn Thục Hiền (Văn phòng HĐMTVN), bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (đại diện CLB nữ Mạc tộc VN), anh Mạc Quốc Anh (đại diện CLB tuổi trẻ Mạc tộc VN).
BBT- Do Đại hội dành thời gian để trao đổi ý kiến có hạn nên một số tham luận đã được chuẩn bị nhưng chưa có điều kiên trình bầy trước Đại hội. Vì vậy xin giới thiệu tiếp Tham luận của ông Thái Kế Toại để chia sẻ cùng bà con.
BBT- PGS TS Mạc Văn Trang có một tham luận gửi Đại hội, nhưng do thời gian eo hẹp nên chưa có điều kiện trình bầy. Tiếp tục không khí sôi nổi của Đại hội, xin giới thiệu bài phát biểu này để chia sẻ cùng bà con ta.
BBT: Báo cáo chính tại Đại hội đại biểu Mạc tộc VN lần II, do GS TSKH Chủ tịch HĐMTVN đã trình bầy tại Đại hội (02-11-2014). Báo cáo này cũng đã đăng trên Bản tin Mạc tộc, số Đặc biệt...
BBT vừa nhận được văn bản này từ Ông Thái Khắc Viêt, Chủ tịch HĐMTVN. Xin trân trọng giới thiệu
PV mactoc.com- Sáng ngày 02 -11 - 2014 (tức ngày 10 tháng 9 ÂL nhuận) đã diễn ra Đại hội đại biểu Mạc tộc Việt Nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2014 – 2017), tại Hội trường lớn Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ba Đình Hà Nội.
Hậu duệ nhà Mạc