Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
Thông tin việc họ
Trong 6 tháng đầu năm, HĐMT huyện Kinh Môn đã đạt được một số kết quả như sau:
Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam...
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2011 ...
Con Cuông; Tương Dương; Kỳ Sơn, và 2 xã Bắc Sơn và Nam Sơn huyện Quỳ Hợp là các huyện miền núi rẻo cao nằm ở phía đông bắc và tây nam của tỉnh Nghệ An. Giáp với tỉnh Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay nước bạn Lào.
Hội đồng Mạc tộc 4 huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và 2 xã Bắc Sơn, Nam Sơn huyện Quỳ Hợp thống nhất xây dựng nội quy hoạt động của dòng họ Mạc đang sinh sống, làm việc ở khu vực Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn và 2 xã Bắc Sơn, Nam Sơn huyện Quỳ Hợp với các nội dung như sau:
Vậy mà hơn bốn trăm năm trước lại có một người từ bỏ cảnh trù phú miền xuôi dấn thân đến sống với những triền đồi bạt ngàn lau lách. Đó là Mạc Đăng Gia, một trong những thân vương nhà Mạc...
Theo gia phả từ thế kỷ thứ IX, tổ tiên họ Mạc đã về định cư tại làng Long Động, Tổng Cao đôi, huyện Chí Linh, Phủ Nam Sách, Hải Dương (nay là thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Nơi địa linh nhân kiệt, hội tụ khí thiêng sông núi đã sản sinh ra các Trạng nguyên, Tiến Sỹ hiền tài họ Mạc cho đất nước...
Chi tiết:
Việt Xuân là xã nằm ở vị trí chiến lược, quan trọng. Đây là nơi hội tụ của 3 con sông lớn: sông Hồng, sông Lô, sông Phó Đáy; là vùng chuyển tiếp từ miền núi, trung du xuống đồng bằng Bắc Bộ, địa hình có các đồi, gò, bãi xen kẽ những cánh đồng, ao hồ tạo nên một khung cảnh sơn thủy hữu tình.
Ngày 14/07/2017 tại Đền thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, Ban Quản lý Khu di tích cùng Hội đồng Mạc tộc Hải Dương được đón đoàn đại biểu Hội đồng Mạc tộc thành phố Hồ Chí Minh do Ông Mạc Văn Tuyết, Phó chủ tịch Hội đồng Mạc tộc Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn
Hậu duệ nhà Mạc