Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
Thông tin việc họ

HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG MẠC TỘC HẢI DƯƠNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kinh Môn, ngày 13 tháng 8 năm 2017   

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

6 THÁNG CUÔI NĂM 2017 CỦA HĐMT HUYỆN KINH MÔN

 

          Kính thưa: Các Qúy vị đại biểu khách quý và toàn thể hội nghị.

          -Phần báo cáo sơ kết chúng tôi đã có văn bản gửi tới các đại biểu, xin báo cáo khái quát một số nét chính như sau:

I/ Kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017:

 Trong 6 tháng đầu năm, HĐMT huyện đã đạt được một số kết quả như sau:

1/ Chỉ đạo HĐGT các chi họ và con em hậu duệ đi dự giỗ Tổ LQTN Mạc Đĩnh Chi và phát động công đức phục dựng Điện Sùng Đức - Tổ Đường Mạc tộc Việt Nam. 

+ Trong 6 tháng đầu năm 2017 HĐMT huyện đã chỉ đạo các chi họ Mạc, gốc Mạc và con em hậu duệ đi dự Đại lễ  tưởng niệm 671 năm (10/2AL) ngày tạ thế của LQTN Mạc Đĩnh Chi và dâng hương giỗ tổ tại Điện Sùng Đức. Trong đó  có một số chi họ đã đi dự như: Chi họ Nguyễn gốc Mạc xã Hiệp An, Chi họ Mạc thôn Huệ Trì, An Phụ, chi họ Mạc Đích Sơn Hiệp Hòa và  3 chi họ Hoàng xã Hiệp An (Chi họ Hoàng ông Tự và chi họ Hoàng Tam, chi họ Hoàng ông Ngọc)

-Trong đó huyện Kinh Môn công đức là: 13,2 triệu đồng gồm: HĐMT huyện = 2 triệu đồng. Chi họ Nguyễn gốc Mạc xã Hiệp An = 8,3 triệu đồng. Chi họ Hoàng gốc Mạc (Chi Ông Ngọc) xã Hiệp An = 1,3 triệu đồng. Chi họ Hoàng gốc Mạc (Chi Ông Tự) xã Hiệp An công đức = 500 ngàn đồng. Chi họ Mạc thôn Huệ Trì, An Phụ = 500 ngàn đồng. Chi họ Nguyễn Đức gốc Mạc xã Thượng quận = 500 ngàn đồng. Chi họ Mạc (Chi Ông Ngay) xã Hiệp Hòa công đức = 100 ngàn đồng.

+Trong đó còn có những cá nhân công đức tiêu biểu như:

- Nguyễn Văn Mẫn Chi họ Nguyễn gốc Mạc xã Hiệp An công đức 5 triệu đồng; Nguyễn Hải Triều chi họ Nguyễn gốc Mạc xã Hiệp An = 2 triệu đồng; Nguyễn Quang Liệu chi họ Nguyễn gốc Mạc thôn Huyền Tụng xã Hiến Thành = 1 triệu đồng; Nguyễn Văn Linh chi họ Nguyễn Đức gốc Mạc xã Thượng Quận = 500 ngàn đồng; Mạc Duy Thuần Chi họ Mạc thôn Huệ Trì, xã An Phụ = 500 ngàn đồng; và một số cá nhân khác nữa….

2/ Tiếp tục kiện toàn các tổ chức đoàn thể quần chúng và đổi mới công tác tổ chức, điều hành hoạt động của HĐMT huyện.

- Trong 6 tháng đã bổ sung thêm 2 Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ HĐMT huyện Kinh Môn (bà Vui chi họ Mạc thôn Huệ Trì, xã An Phụ, và bà Vân chi họ Nguyễn gốc Mạc xã HIệp An). Đồng thời đề xuất số doanh nhân của Mạc tộc Kinh Môn, để báo cáo với Thường trực HĐMT tỉnh và tham gia vào Hội Doanh nhân Mạc tộc tỉnh. Trong đó Chủ tịch HĐMT tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mẫn - Giám đốc CTTNHH Sao Sáng- Hải Phòng (thuộc chi họ Nguyễn gốc Mạc xã Hiệp An) là Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Mạc tộc tỉnh, kiêm Chi hội trưởng Chi hội Doanh nhân Mạc tộc huyện Kinh Môn và ông Hoàng Minh Hùng – Trưởng phòng tín dụng Thị trấn Kinh Môn/ thuộc NHCT Nhị Chiểu (Chi họ Hoàng gốc Mạc xã Hiệp An) là UVTT/ Hội Doanh nhân Mạc tộc tỉnh và Chi hội phó Doanh nhân Mạc tộc huyện Kinh Môn. (HĐMT huyện sẽ bổ sung Ông Mẫn là UVTT/HĐMT huyện và ông Hùng là UV/HĐMT huyện Kinh Môn)

-Trong đó chỉ đạo Câu lạc bộ tuổi trẻ thuộc HĐMT huyện gắn sơ kết 6 tháng để thành lập Hội Tuổi trẻ Mạc tộc huyện bước đầu có trên 30 Hội viên đã tham gia.

-Trên cơ sở HĐMT các huyện đã được thành lập theo đó về nhân sự các Phó Chủ tịch HĐMT tỉnh sẽ kiêm Chủ tịch HĐMT các huyện. Còn lại các Phó Chủ tịch HĐMT huyện, đã bổ sung vào làm Ủy viên Thường trực HĐMT tỉnh và kiêm nhiệm công việc của một số cơ quan, đoàn thể quần chúng của HĐMT tỉnh. Trong đó các chi họ Mạc, gốc Mạc ở cơ sở, mỗi chi họ được quyền cử 1 người (là Trưởng họ hoặc Chủ tịch HĐGT tham gia là Ủy viên HĐMT tỉnh. Đồng thời đối với HĐMT các huyện thì mỗi chi họ Mạc, gốc Mạc cơ sở được quyền cử 2 người (là Trưởng họ và Chủ tịch HĐGT) đại diện của chi họ đó tham gia HĐMT cấp huyện. Mặt khác ở HĐMT huyện thì Chủ tịch Hội đoàn thể quần chúng bổ sung là UVTT/HĐMT huyện, còn lại các Phó Chủ tịch Hội đoàn thể quần chúng bổ sung là UV/HĐMT huyện. (Sau đợt này sẽ bổ sung lãnh đạo hội Doanh nhân và Hội Tuổi trẻ là UV/HĐMT huyện)

- Việc đổi mới về tổ chức và nhân sự HĐMT các cấp với mục đích để trao quyền, và tăng quyền chủ động sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể của các chi họ Mạc, gốc Mạc ở cơ sở. Đồng thời để phát huy sở trường và khả năng của mọi thành viên trong các chi họ tích cực, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của HĐMT các cấp được chất lượng và hiệu quả hơn. Trong đó HĐMT tỉnh đã giao nhiều quyền chủ động, cho các huyện như:  Được chủ động xây dựng quỹ hiếu, nghĩa trong phạm vi HĐMT huyện để thăm hỏi ốm đau cho các thành viên khi đi viện và thăm viếng khi các các thành viên quy tiên theo quy chế của HĐMT tỉnh, huyện đã thống nhất. Đồng thời HĐMT cấp huyện được, tặng bằng chúc thọ tuổi cao gương sáng cho các cụ từ 80-89 tuổi. Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành thành tốt nhiệm vụ Mạc tộc huyện trong năm. Mặt khác HĐMT các cấp được quyền chủ động đi tuyên truyền vận động công đức kinh phí để phục dựng Điện Sùng Đức và cho các hoạt động khác của HĐMT các cấp. 

-Trong đó việc thu quỹ hội phí thường xuyên hàng năm/ 1 lần của HĐMT tỉnh, từ năm 2017 trở về các năm sau này, HĐMT tỉnh sẽ thu trực tiếp từ HĐMT huyện. Còn lại các chi họ Mạc, gốc Mạc ở cơ sở chỉ thu nộp trực tiếp về HĐMT huyện. Sau đó HĐMT huyện sẽ nộp tập trung về HĐMT tỉnh theo quy định.

- Trong dịp HĐMT tỉnh đã sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, HĐMT huyện đã ứng kinh phí của HĐMT huyện để nộp vào quỹ thường xuyên của HĐMT tỉnh đối với các chi họ Mạc, gốc Mạc cơ sở trong huyện Kinh Môn. (Nếu cá nhân tham gia HĐMT huyện, tỉnh thì nộp quỹ 100 ngàn đồng; với chi họ có dưới 100 xuất đinh từ 18 tuổi trở lên nộp 200 ngàn đồng; với chi họ có trên 100 xuất đinh từ 18 tuổi trở lên nộp 300 ngàn đồng). Đề nghị các chi họ Mạc, gốc Mạc trong HĐMT huyện, thu nộp ngay quỹ thường xuyên theo niên phí hàng năm về HĐMT huyện theo quy chế đã thống nhất. Còn quỹ thường xuyên của HĐMT huyện Kinh Môn chỉ thu của cá nhân mỗi hội viên HĐMT huyện thu quỹ cá nhân 100 ngàn đồng/ năm để phục vụ các việc hiếu nghĩa trong nội bộ của HĐMT huyện.

    3/ Công tác kết nối phát triển các chi họ và kiện toàn HĐGT các chi họ Mạc, gốc Mạc cơ sở

 - Trong 6 tháng đầu năm 2017 HĐMT huyện Kinh Môn đã chỉ đạo kiện toàn HĐGT của các chi họ, theo nhiệm kỳ  mới (2014-2019), để phù hợp với nhiệm kỳ hoạt động của HĐMT Hải Dương. Sau khi kiện toàn HĐGT, đề nghị các chi họ báo cáo danh sách HĐGT về HĐMT tỉnh để ra quyết định công nhận HĐGT của chi họ đó.(Trong đó về nhân sự của HĐGT chi họ nên trẻ hóa đội hình, có cơ cấu độ tuổi hợp lý  theo  tỷ lệ  là độ tuổi từ 70-80 tuổi, tỷ lệ khoảng 25%. Độ tuổi từ 51-69 tuổi, tỷ lệ khoảng 50 % số nhân sự của HĐGT. Còn lại độ tuổi từ 30-50 tuổi chiếm tỷ lệ 25% số nhân sự của HĐGT. Có như vậy HĐGT mới có đủ các  thế hệ để kế cận lâu dài, đủ độ tuổi để hoạt động được liên tục mà không bị gián đoạn). Đây chính là bước đổi mới tư duy trong xây dựng tổ chức của HĐGT, và bước phát triển mới về chất trong xây dựng tổ chức dòng họ. Đồng thời HĐMT huyện Kinh Môn cũng đã chỉ đạo các chi họ mỗi nhiệm kỳ, nên bổ sung thay đổi từ 25-30% số nhân sự mới của HĐGT (các cụ từ 80 tuổi trở lên sức khỏe yếu, đi lại khó khăn (trừ các ông Trưởng họ, trưởng ngành, trưởng chi là không thể thay được vì trách nhiệm của cấp Trưởng…); HĐGT các chi họ cơ sở sẽ mời các cụ là cố vấn cho HĐGT. Đồng thời khi các cụ không tham gia HĐGT nữa, thì HĐGT nên có quà 1 bộ ấm chén (hoặc 1 Phích nước) tặng cho các cụ, để tri ân công lao đóng góp của các cụ đã tích cực xây dựng dòng họ).

- Đến nay tổng số các chi họ tham gia sinh hoạt chung trong HĐMT tỉnh và HĐMT huyện Kinh Môn là 12 chi họ. Trong đó đã có 6 /12 chi họ có HĐGT, và có số liệu báo cáo sơ bộ ban đầu gồm: 1666 hộ, 7647 nhân khẩu, trong đó có: 3850 Nam, nữ 3797 người (số liệu này bằng dân số của 1 xã trung bình. Trong đó chỉ tạm tính người ở quê, còn đi lập nghiệp ở các nơi khác cũng chưa nắm hết được...

+Số còn lại đã phát hiện có 6 chi họ Mạc, gốc Mạc trong huyện Kinh Môn nhưng chưa tham gia sinh hoạt trong HĐMT tỉnh gồm: Chi họ Mạc thôn Lưu Hạ-Thị trấn Kinh Môn, chi họ Mạc thị trấn Phú Thứ. Chi họ Mạc thôn Trần Xá, xã Lạc Long, chi họ Đặng gốc Mạc thôn La Xá, xã Thượng Quận. Chi họ Hoàng gốc Mạc thôn Đích Sơn, xã  Hiệp Hòa. Chi họ Mạc thôn Mông-Sấu xã Phúc Thành.

4/ Xây dựng Từ đường, Lăng Mộ tổ ở các chi họ  trong tỉnh

-Trong 6 tháng đầu năm 2017 có chi họ đã mua được đất như Chi họ Hoàng gốc Mạc xã Hiệp An (phái hệ hậu duệ vua Mạc Toàn), còn đang tiếp tục vận động con cháu công đức kinh phí để xây dựng Từ đường của chi họ. Tính đến nay đã có 6/12 chi họ (chiếm 50%) đã có từ đường riêng để thờ phụng tiên tổ. Đề nghị các chi họ còn lại tùy theo điều kiện khả năng mà cố gắng động viên con cháu người góp của, người góp công, để xây dựng từ đường riêng của chi họ mình, thờ phụng tiên tổ được chu đáo trang nghiêm hơn.

- Đây cũng chính là thực hiện nghị quyết của ĐHMT Việt Nam NKII, phấn đấu mỗi chi họ Mạc, gốc Mạc có 1 Từ đường riêng để thờ phụng tiên tổ được trang nghiêm, thành kính hơn.

- Trong 6 tháng đầu năm chi họ Nguyễn gốc Mạc xã Hiệp An cũng đang vận động con cháu công đức để xây dựng và tôn tạo khu lăng mộ Thủy tổ với quy mô lớn khoảng 1 tỷ đồng (hiện nay đã vận động được hơn 600 triệu đồng). Trong đó sẽ khởi công động thổ vào dịp đầu tháng 8 năm 2017. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ thực hiện trong 2 năm, đến năm 2019 là dịp kỷ niệm 425 năm (1594-2019) chi họ Nguyễn gốc Mạc về định cư tại xã Hiệp An sẽ hoàn thành toàn bộ công trình.

 5/ Các hoạt động Chúc thọ, mừng thọ và hiếu nghĩa ở các chi họ trong HĐMT huyện:

-Trong 6 tháng đầu năm 2017 HĐMT tỉnh Hải Dương đã tặng bằng chúc thọ vào dịp đầu xuân mới Đinh Dậu cho  huyện Kinh Môn = 10 cụ, gồm: Chi họ Mạc thôn Huệ Trì = 4 cụ, Chi họ Nguyễn Đức gốc Mạc xã Thượng Quận = 3 cụ, Chi họ Nguyễn gốc Mạc xã HIệp An = 1 cụ. Chi họ Hoàng gốc Mạc (chi ông Hoàng Ngọc)  xã Hiệp An = 2 cụ. (Trong đó cụ cao tuổi nhất là: cụ Nguyễn Thị Gáy 94. tuổi, ở thôn Lưu Thượng2, xã Hiệp An)                   

 -Ngoài ra các chi họ trong HĐMT huyện còn được HĐGT chi họ tổ chức tặng bằng chúc thọ, và quà mừng thọ cho các cụ tuổi từ 80-89 của chi họ như: Chi họ Nguyễn (gốc Mạc) xã Hiệp An. Chi họ Mạc thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, Chi họ Mạc thôn Huệ trì,  xã An Phụ và một số chi họ khác nữa. Trong đó nhiều chi họ đã duy trì tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ, người cao tuổi từ 80-89 tuổi, được chi họ tặng bằng chúc thọ, và 1 xuất quà mừng thọ (1 cân đường, 1 hộp sữa hoặc 100.000 đồng/ 1người )

-Trong đó nhiều chi họ trong huyện còn tổ chức các hoạt động tình nghĩa khác như: Xây dựng quỹ hiếu nghĩa, quỹ khuyến học, khuyến tài của dòng họ với quỹ vốn hàng chục triệu đồng để duy trì việc thăm hỏi ốm đau đi viện (1cân đường, 1 hộp sữa  hoặc từ 50.000 ->100.000 đồng/ 1 người). Đồng thời tổ chức thăm viếng khi các họ viên trong chi họ quy tiên (1 vòng hoa và lễ viếng 100.000 đồng/ 1 người quy tiên). Đồng thời Chi họ Mạc thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa đã tổ chức quyên góp trong họ được 30 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình chính sách có nhiều khó khăn, để làm  nhà tình nghĩa đại đoàn kết cho họ viên. Mặt khác vào dịp tết nguyên đán Đinh Dậu chi họ Nguyễn gốc Mạc xã Hiệp An còn tặng 15 xuất quà tết (định mức 150.000 đồng/ 1 xuất ) cho các cụ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Trong đó còn nhiều chi họ đã làm tốt việc động viên khen thưởng người tốt, việc tốt, vào dịp giỗ tổ, để báo công với tiên tổ, góp phần xây dựng dòng họ ngày càng phát triển bền vững.

          6/ Các hoạt động giỗ tổ theo chỉ đạo chung của HĐMT huyện

- Trong 6 tháng đầu năm HĐMT huyện đã chỉ đạo các chi họ: Nhân dịp giỗ tổ ngày 10 tháng 2 AL năm  Đinh Dậu, các chi họ trong huyện đã cử hàng chục con cháu về dâng hương, và dự đại lễ tưởng niệm  671 năm ngày tạ thế của LQTN Mạc Đĩnh Chi tại thôn Long Động, xã Nam Tân, Nam Sách. Đồng thời Thường trực HĐMT huyện còn cử đại biểu lãnh đạo và một số chi họ Mạc, gốc Mạc trong HĐMT huyện đi dự hội thảo khoa học 490 năm Vua Mạc Thái Tổ đăng quang, khai sáng Vương triều Mạc và giỗ cụ tổ bà Thái Hoàng-Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn. tại thôn Cổ Trai, Ngũ Đoan, Kiến Thụy Hải Phòng. Đặc biệt giỗ cụ tổ bà Thái Hoàng-Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn tại Cổ Trai, có chi họ Vũ ở thôn Vạn Chánh, thị trấn Phú Thứ cũng đã cử 12 con cháu đi dự giỗ cụ Tổ bà và phát tâm công đức 1 triệu đồng để xây dựng đền thờ Vua bà và Từ đường Cổ Trai. Việc này đã tăng thêm tình cảm tốt đẹp đoàn kết gắn bó của 2 chi họ Mạc-Vũ đã có từ xa xưa.

7/ Công tác Thông tin- Truyền thông.

 -Trong 6 tháng đầu năm 2017 công tác thông tin – truyền thông của HĐMT huyện đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của HĐMT huyện để đưa tin lên trang Web Mạc tộc.com các sự kiện hoạt động chính của HĐMT huyện và HĐGT ở chi họ cơ sở đã đưa một số tin, bài sơ kết 6 tháng, tổng kết năm để tuyên truyền trong nội bộ.

8/ Các hoạt động đối ngoại của HĐMT huyện:

-Trong 6 tháng đầu năm 2017, Lãnh đạo HĐMT huyện đã cử các đại biểu đi dự hội nghị và tiếp xúc đối ngoại với một số chi họ ở các tỉnh, thành khác để tuyên truyền vận động công đức kinh phí để phục dựng Điện Sùng Đức như:

- Ngày 12/2/2017 dự tổng kết năm 2016 của HĐMT tỉnh tại đền thờ LQTN Mạc Đinh Chi, thôn Long Động, xã Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

- Ngày 25/2/2017 dự giao lưu gặp mặt với HĐGT và một số con cháu hậu duệ chi họ Thạch gốc Mạc thôn Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm Hà Nội.

-Ngày 5/3/2017 đi dự hội tổng kết năm 2016 của Ban liên lạc Mạc tộc Hà Nội.

- Ngày 21/4/2017 đi dự lễ khánh thành đền thờ các vua nhà Mạc giai đoạn I ở thôn Diệm Xuân, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

- Ngày 25/6/2017 dự Hội nghị sơ kết giai đoạn (2014-2017) của Ban chấp hành HĐMT Việt Nam tại Bảo tàng QC/PK-KQ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Ngày 7/7/2017 Dự  hội thảo khoa học kỷ niệm 490 năm  ngày cụ Mạc Thái Tổ đăng quang, khai sáng Vương triều Mạc tại Khu Tưởng niệm Vương Triều Mạc và giao lưu với Hội tuổi trẻ Mạc tộc các tỉnh, thành.

-Ngày 8/7/2017 (15/6 ÂL Đinh Dậu) dự lễ cúng giỗ cụ tổ bà Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn. Đồng thời dự lễ Thượng lương, đặt nóc cụm công trình Từ đường gốc, nhà Phương Đình và nhà Tiền tế ở Từ đường họ Mạc Cổ Trai, xã ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng.

- Ngày 9/7/2017 dự sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của HĐMT tỉnh Hải Dương và thành lập Hội Doanh nhân Mạc tộc tỉnh Hải Dương.

-Ngày 15/7/2017 dự giao lưu kết nối với Hội đồng gia tộc chi họ Bùi gốc Mạc thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, Kim Thành và dự tọa đàm di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền Trào thôn Lai khê, xã Cộng Hòa, Kim Thành có thờ vua Mạc Thái Tổ (hàng năm sẽ tổ chức cúng giỗ cụ Mạc Thái Tổ vào ngày 21/8 ÂL)

+ Trong đó tại Hội nghị sơ kết giai đoạn (2014-2017) của Ban chấp hành HĐMT Việt Nam đã quyết định một số vấn đề quan trọng như:  Quyết định đưa bài hát Mạc ca thành bài ca chính thức trong các buổi lễ giỗ tổ, và trong các buổi lễ sơ kết, tổng kết và các buổi lễ khác của Mạc tộc các cấp. Quyết định trưng cầu ý kiến về mẫu Mạc Kỳ, lô gô Mạc tộc. Đồng thời tiếp tục phục thủy họ Mạc là bổ sung thêm chữ Mạc đứng sau họ hiện tại của từng cá nhân chỉ để sử dụng giao dịch nội bộ trong họ, và ký các văn bản trong nội bộ dòng dòng họ (hoặc các cháu mới sinh thì có thể đặt luôn họ Mạc hoặc Nguyễn Mạc, Hoàng Mạc …cũng được do từng gia đình xem xét vận dụng, không áp đặt phải làm ngay).

- Hội nghị nhất trí kéo dài nhiệm kỳ II của Ban Chấp hành HĐMT Việt Nam từ nay đến hết năm 2019. Đến đầu quý I/ 2020 sẽ tổ chức Đại hội Mạc tộc Việt Nam NKIII (2020-2025).

-Trong hội nghị đã bầu bổ sung thêm 3 Phó Chủ tịch HĐMT Việt Nam là: GSTSKH Phan Sỹ An là Phó Chủ tịch kiêm Tổng biên tập trang Web Mạc tộc. com. Ông Nguyễn Ngọc Thu- Phó Chủ tịch HĐMT Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐMT Vĩnh Phúc để tiếp tục thực hiện dự án xây dựng đền thờ các vua nhà Mạc giai đoạn II ở thôn Diệm Xuân, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đồng thời bổ sung ông Mạc Văn Nheo là Phó Chủ tịch HĐMT Việt Nam, kiêm Chủ tịch HĐMT tỉnh Cao Bằng để lập dự án xây dựng khu Tưởng niệm các Vua nhà Mạc ở Cao Bằng.

- Tiếp tục phát động HĐMT các tỉnh, thành và con cháu hậu duệ cả trong và ngoài nước ủng hộ, và phát tâm công đức để phục dựng Điện Sùng Đức – Tổ đường Mạc tộc Việt Nam ở thôn Long Động, xã Nam Tân, Nam Sách Hải Dương và Từ đường nơi phát tích Vương triều Mạc ở Cổ Trai, Kiến Thụy, Hải Phòng. Tại hội nghị đã nhất trí  cao và đồng thuận 100% lấy ngày 15/11ÂL hàng năm là ngày giỗ Thủy tổ Hồng Phúc Đại Vương Mạc Hiển Tích là ngày giỗ của họ Mạc cả nước. Trong đó năm lẻ HĐMTVN giao cho HĐMT tỉnh Hải Dương là chủ lễ, năm chẵn cứ 5 năm một lần HĐMT Việt Nam là chủ lễ. Đồng thời HĐMT Việt Nam giao HĐMT tỉnh Hải Dương  thúc đẩy nhanh tiến độ cấp đất và chuẩn bị đủ các yếu tố để khởi công động thổ vào dịp  ngày 15/11 ÂL Đinh Dậu (ngày giỗ của Thủy tổ Hồng Phúc Đại Vương Mạc Hiển Tích).

- HĐMT VIệt Nam đã đề nghị các tỉnh thành và các chi họ Mạc chi họ Mạc, gốc Mạc cả nước tiếp tục bổ sung tư liệu, gia phả của các chi họ Mạc, gốc Mạc mới tham gia, để biên soạn tái bản cuốn Hợp biên thế phả họ Mạc từ nay đến tháng 12/ 2017. Trong đó chuẩn bị các điều kiện để thành lập HĐMT các tỉnh Hà Tĩnh, Nam Định, Hà Nam. Đồng thời để có kinh phí hoạt động in bản tin Mạc tộc.com 1qúy/ 1số, duy trì trang Web Mạc tộc.com và kinh phí thi đua khen thưởng in bằng khen, lô gô Mạc tộc sẽ vận động các tỉnh đóng góp kinh phí theo đầu chi họ 200 ngàn đồng/ 1 chi họ/năm.

- Trong 6 tháng đầu năm Câu lạc bộ Tuổi trẻ Mạc tộc Hải Dương đã dự giao lưu bóng đá với Quảng Ninh và tham gia giải bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam tại thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, huyện Thường tín, Hà Nội.

 + Đánh giá chung: Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 của HĐMT huyện Kinh Môn đã tiếp tục phát triển toàn diện và kiện toàn về tổ chức dòng họ là tiếp tục thành lập Hội tuổi trẻ Mạc tộc huyện và Chi Hội Doanh nhân Mạc tộc huyện để nâng cao chất lượng hoạt động việc họ. Trong đó đã có 3 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu đã tích cực phát tâm công đức để phục dựng Điện Sùng Đức - Tổ đường Mạc tộc Việt Nam và cho các hoạt động phong trào của HĐMT tỉnh Hải Dương như:

- HĐMT huyện Kinh Môn, Chi họ Nguyễn gốc Mạc xã Hiệp An Kinh Môn, Chi họ Hoàng (Ngọc) gốc Mạc xã Hiệp An Kinh Môn,

-Trong số đó có một số cá nhân đã công đức tiêu biểu như: Nguyễn Hải Triều, Nguyễn Quang Liệu Chi họ Nguyễn gốc Mạc xã Hiệp An, Kinh Môn đã tích cực công đức để phục dựng Điện Sùng Đức và cho các hoạt động của HĐMT Kinh Môn

- Đây là những bó hoa đẹp trong rừng hoa người tốt, việc tốt của HĐMT huyện Kinh Môn. Đề nghị toàn thể hội nghị chúc mừng  thành tích của các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã đóng góp xây dựng phong trào của Mạc tộc huyện Kinh Môn trong 6 tháng đầu năm 2017.

+Trong đó bài học điều cốt lõi là: để thực hiện tốt việc họ trước hết mỗi UVHĐMT tỉnh và UVHĐGT các chi họ cơ sở phải thực sự là những hạt nhân tiêu biểu gương mẫu trong họ, là trung tâm đoàn kết để xây dựng dòng họ. Đồng thời từ lãnh đạo đến các ủy viên HĐMT các cấp khi đã tham gia việc họ phải có: Sức khỏe tốt, có lòng nhiệt tình với tâm trong sáng, có tinh thần đoàn kết và  ý thức  trách nhiệm cao, có trí tuệ, hiểu biết và khả năng vận động thuyết phục, quy tụ kết nối  xây dựng dòng họ. Đồng thời về kinh tế cũng không khó khăn quá để phục vụ gia đình, phục vụ dòng họ và xã hội được tốt hơn.

          + Yếu điểm: Tình hình hoạt động của một số chi họ cơ sở chưa đồng đều, HĐGT có chi họ chưa được kiện toàn đủ về số lượng, và nâng cao chất lượng tổ chức điều hành hoạt động. Đồng thời phương pháp tuyên truyền vận động còn chưa thấu đáo, đến mọi người, nên chưa thu hút được nhiều thành viên, con cháu trẻ tuổi nhiệt tình tích cực tham gia việc họ. Một số chi họ sự gắn kết chưa nhiệt tình và tính tập thể chưa cao, tham gia hội họp chưa đều. Đồng thời có chi họ đóng hội phí thường xuyên hàng năm chậm và chưa công đức kinh phí để phục dựng điện Sùng Đức. Ngoài ra một số UVTTvà UV/HĐMT huyện có buổi họp còn vắng mặt (không có lý do), nên các thông tin tuyên truyền từ HĐMT huyện xuống đến chi họ chưa đầy đủ, kịp thời.

- Trong đó việc thông tin truyền thông của HĐMT huyện còn chậm, chưa kịp thời. Các câu lạc bộ tuổi trẻ, Câu lạc bộ doanh nhân, Câu lạc bộ nữ hoạt động còn hạn chế chưa tích cực tham gia các hoạt động chung của HĐMT huyện.

- Năm nay là năm thứ 3 HĐMT tỉnh tổ chức lễ dâng hương cúng giỗ Thủy tổ, Viễn tổ tại Điện Sùng đức với quy mô mở rộng. Trong đó HĐMT huyện đã thông báo và gửi giấy mời cụ thể cho các chi họ về giỗ tổ LQTN Mạc Đĩnh Chi tại hội nghị tổng kết năm 2016 của HĐMT huyện. Trong đó có một số chi họ và con cháu đã về Đền thờ LQTN Mạc Đĩnh Chi để dâng hương, nhưng không ra dự lễ cúng giỗ Viễn tổ LQTN tại Điện Sùng Đức. Do đó việc này cũng cần rút kinh nghiệm để phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa HĐGT các chi họ, để báo về HĐMT huyện trước 1 ngày để báo cho Ban Tổ chức giỗ tổ của HĐMT tỉnh nắm được và phối hợp với Ban QL đền LQTN Mạc Đĩnh Chi để tổ chức được chu đáo hơn, để xứng đáng là con cháu của LQTN có trí tuệ và văn hóa cao là nơi gốc Thủy tổ họ Mạc Việt Nam.

          III/ Phương hướng hoạt động của HĐMT huyện 6 tháng cuối năm 2017

1/-Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền về lịch sử Điện Sùng Đức và vận động công đức kinh phí năm 2017 để phục dựng Điện Sùng Đức  đến các chi họ và con cháu hậu duệ trong và ngoài tỉnh Hải Dương. Dự kiến sẽ khởi công động thổ công trình vào dịp Cúng giỗ Thủy tổ họ Mạc Việt Nam (ngày 15/11AL Đinh Dậu năm 2017). HĐMT tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo- Ban Tổ chức, và các tiểu ban khác để phục vụ cho lễ khởi công động thổ phục Dựng Điện Sùng Đức. Trong đó HĐMT tỉnh giao cho Hội Doanh nhân vận động các doanh nhân trong tỉnh công đức kinh phí thuê nhà bạt khổ lớn, bàn ghế, trang trí phông lễ khởi công động thổ, khẩu hiệu trang trí khánh tiết, thuê loa đài, quay phim chụp ảnh. Đồng thời mua sắm dụng cụ phục vụ cho Lễ khởi công động thổ với mức kinh phí dự kiến khoảng 35-40 triệu đổng. Còn lại Câu lạc bộ tuổi trẻ vận động tuổi trẻ Mạc tộc Hải Dương và các tỉnh thành để công đức kinh phí thuê đội lân sư rồng và biểu diễn võ thuật tại KTNVT Mạc về biểu diễn (cả kinh phí thuê 2 xe ,ô tô. Trong đó 1 xe ca chở 30 người, 1 xe tải nhẹ chở dụng cụ trang bị biểu diễn, dự kiến khoảng 10-12 triệu đồng). Đồng thời giao cho Câu lạc bộ nữ vận động chị em phụ nữ trong tỉnh để ủng hộ công đức kinh phí cho lễ cúng tâm linh động thổ (dự kiến khoảng 12-15 triệu đồng).

2/- HĐMT huyện chỉ đạo các chi họ và con em hậu duệ đi dự lễ Cúng giỗ Thủy tổ họ Mạc Việt Nam- gắn với lễ khởi công động thổ phục dựng Điện Sùng Đức: Đi dự lễ cúng giỗ Cụ Thủy tổ Hồng Phúc Đại Vương Mạc Hiển Tích (15/11AL Đinh Dậu) tại Long Động, Nam Tân, Nam Sách. Đồng thời chỉ đạo HĐMT các huyện và HĐGT các chi họ và con cháu hậu duệ trong tỉnh đi dự lễ cúng giỗ Mạc Thái Tổ vào ngày 21/8AL tại Đền Trào tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, Kim Thành, và dự lễ cúng giỗ Cụ Mạc Thái Tổ ngày 22/8AL tại Cổ Trai, Kiến Thụy, Hải Phòng.

3/- Về kiện toàn tổ chức: Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn HĐGT ở các chi họ Mạc, gốc Mạc cơ sở, theo hướng có đủ các thế hệ, lứa tuổi trẻ kế cận, để cho hoạt động của HĐGT của chi họ được năng động và có chất lượng, hiệu quả hơn. Đồng thời HĐMT huyện sẽ  tổ chức khắc dấu HĐGT các chi họ Mạc, gốc Mạc ở cơ sở (theo mẫu dấu thống nhất của HĐMT tỉnh đã ban hành, nếu chi họ cơ sở có đề nghị và tự trang trải kinh phí khắc dấu 350 ngàn đồng/ 1 dấu và 50 ngàn đồng là tiền gửi dấu qua bưu điện chuyển phát nhanh) để các chi họ hoạt động được nề nếp, chính quy,  khoa học, và tự chủ trong các hoạt động việc họ đươc hiệu quả, thiết thực nhất.

4/-Thường trực HĐMT huyện sẽ Thành lập ban vận Động và chỉ đạo HĐGT các chi họ Mạc, gốc Mạc cơ sở thành lập Ban vận động để vận động kinh phí phục dựng Điện Sùng Đức. Trong đó vận động con cháu người góp công, người công đức kinh phí (Vận động từ nay đến 15/11ÂL cúng giỗ Thủy tổ Mạc Hiển Tích kết hợp lễ khởi công đông thổ. Mỗi chi họ ít con cháu công đức khoảng 5-6 triệu đồng/ 1 chi họ. Chi họ đông con cháu công đức khoảng 10-12 triệu đồng/ 1 chi họ), để xây dựng Tổ đường Mạc tộc Việt Nam theo dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Còn lại HĐMT huyện sẽ vận động: Chi hội Doanh nhân Mạc tộc huyện công đức từ 10-12 triệu đồng trở lên, Câu lạc bộ tuổi trẻ của HĐMT huyện vận động công đức 5-6 triệu đồng, Câu lạc bộ nữ của HĐMT huyện vận động công đức 5-6 triệu đồng trở lên từ nay đến cuối năm 2017, nộp về HĐMT huyện. Sau đó nộp về tỉnh tỉnh phục vụ cho lễ khởi công động thổ Phục dựng Điện Sùng Đức.

5/-Tiếp tục hướng dẫn HĐGT các chi họ Mạc, gốc Mạc cơ sở tiếp tục nắm chắc số nhân khẩu, hộ khẩu và nguồn gốc lịch sử của chi họ và các danh nhân tiêu biểu xuất sắc để  xây dựng quy ước dòng họ, biên soạn bổ sung gia phả thời kỳ mới. Đồng thời tập hợp tư liệu gia phả, phả đồ, phả ký của các chi họ Mạc, gốc Mạc trong tỉnh để gửi về HĐMT Việt Nam và Ban Liên lạc họ Mạc Hà Nội để bổ sung tư liệu biên soạn và tái bản cuốn Hợp biên thế phả họ Mạc (chậm nhất nộp về HĐMT huyện tháng 9/2017, để nộp về HĐMT tỉnh tháng 10/2017 và Nộp về HĐMT Việt Nam). Trong đó tiếp tục cung cấp tư liệu cho đề tài khoa học lịch sử nhà Mạc và họ Mạc trên đất Hải Dương,.

6/- Tiếp tục động viên thi đua khen thưởng: Các cụ từ 90 tuổi trở lên (tính đến đầu năm 2018 ) thì ngay từ đầu tháng 11 các chi họ lập và gửi danh sách đề nghị làm bằng chúc thọ của chi họ mình  gửi về HĐMT huyện để báo cáo  về HĐMT tỉnh làm bằng chúc thọ cho các cụ . Năm nay các cháu đã tốt nghiệp Thạc Sỹ từ năm 2017 trở về trở về các năm trước đây. đề nghị chi họ lập danh sách chính xác từng người và phô tô sao y bản chính bằng tốt nghiệp thạc sỹ và gửi về huyện để báo cáo HĐMT tỉnh cấp bằng chứng nhận giải thưởng khuyến học khuyến tài LQTN Mạc Đĩnh Chi.

          Kính mong HĐMT tỉnh Hải Dương, tạo điều kiện giúp đỡ  để HĐMT huyện Kinh Môn phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu làm tốt việc họ trong 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo, để xây dựng dòng họ ngày càng phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG MẠC TỘC HUYỆN KINH MÔN

  CHỦ TỊCH 

                                                  Nguyễn Mạc Quang Tuyến                                                                                                             

Bài mới
Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam...
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2011 ...
Con Cuông; Tương Dương; Kỳ Sơn, và 2 xã Bắc Sơn và Nam Sơn huyện Quỳ Hợp là các huyện miền núi rẻo cao nằm ở phía đông bắc và tây nam của tỉnh Nghệ An. Giáp với tỉnh Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay nước bạn Lào.
Hội đồng Mạc tộc 4 huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và 2 xã Bắc Sơn, Nam Sơn huyện Quỳ Hợp thống nhất xây dựng nội quy hoạt động của dòng họ Mạc đang sinh sống, làm việc ở khu vực Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn và 2 xã Bắc Sơn, Nam Sơn huyện Quỳ Hợp với các nội dung như sau:
Vậy mà hơn bốn trăm năm trước lại có một người từ bỏ cảnh trù phú miền xuôi dấn thân đến sống với những triền đồi bạt ngàn lau lách. Đó là Mạc Đăng Gia, một trong những thân vương nhà Mạc...
Theo gia phả từ thế kỷ thứ IX, tổ tiên họ Mạc đã về định cư tại làng Long Động, Tổng Cao đôi, huyện Chí Linh, Phủ Nam Sách, Hải Dương (nay là thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Nơi địa linh nhân kiệt, hội tụ khí thiêng sông núi đã sản sinh ra các Trạng nguyên, Tiến Sỹ hiền tài họ Mạc cho đất nước...
Mạc Thị Giai và Đoàn Quý Phi là hai người phụ nữ rất nổi tiếng từ xưa, nhưng có số người chưa biết mối quan hệ giữa hai bà, thậm chí có người nhầm lẫn giữa hai bà như một. Sự thật hai bà khác nhau hoàn toàn
Từ những tư liệu trong Châu bản triều Nguyễn đến gia phả dòng họ Mạc ở xã Trà Kiệu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đều cho thấy Mạc Cảnh Huống là người có nhiều công lao đối với nhà Nguyễn thời kì khai quốc.
Việt Xuân là xã nằm ở vị trí chiến lược, quan trọng. Đây là nơi hội tụ của 3 con sông lớn: sông Hồng, sông Lô, sông Phó Đáy; là vùng chuyển tiếp từ miền núi, trung du xuống đồng bằng Bắc Bộ, địa hình có các đồi, gò, bãi xen kẽ những cánh đồng, ao hồ tạo nên một khung cảnh sơn thủy hữu tình.
Sáng ngày 15 tháng 7 tại Đền Trào Lai Khê - Cộng Hòa - Kim Thành - Hải Dương. HĐMT huyện KimThành tổ chức buổi Tọa đàm xác định nguồn gốc Họ Bùi Quang ở Lai Khê - Cộng Hòa - Kim Thành - Hải Dương và xác định nguồn gốc Đền Trào - Nơi thờ Thái tổ Mạc Đăng Dung căn cứ theo truyền ngôn và bia ký còn lưu lại.
Ngày 14/07/2017 tại Đền thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, Ban Quản lý Khu di tích cùng Hội đồng Mạc tộc Hải Dương được đón đoàn đại biểu Hội đồng Mạc tộc thành phố Hồ Chí Minh do Ông Mạc Văn Tuyết, Phó chủ tịch Hội đồng Mạc tộc Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn
Trong gia phả họ Hoàng ở Cẩm Xuyên Hà Tĩnh có ghi câu đối: “Cẩm địa lưu tryền Gia Mạc Thị Khê Giang kim cải Tộc Hoàng Tôn”. Vậy họ Hoàng gốc Mạc ở Cẩm Xuyên từ đâu tới. Qua tìm hiểu, tác giả xin gửi tới quý độc giả bài viết này.
Hôm nay 15/7/2017, trong giai đoạn nước rút thực hiện Dự án Tu bổ, tôn tạo và Mở rộng khuôn viên Từ đường họ Mạc Cổ trai, theo phê duyệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng đã thực hiện cung nghinh 7 pho tượng chân linh của tiên tổ thời kỳ hậu Thăng Long
Hậu duệ nhà Mạc